Czyste powietrze dla Koła! Wymień stary piec na ekologiczny! Uzyskaj dotację!

0
126

W obliczu działań już podjętych dla poprawy jakości powietrza w Kole, burmistrz Krzysztof Witkowski zaproponował radnym miejskim przeznaczenie dotacji celowej z budżetu samorządu na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pn. „Czyste powietrze dla Koła” oraz opracował regulamin i kryteria jej udzielania i rozliczania. Uchwała otrzymała pozytywne opinie komisji i została przyjęta.

Przedmiotowa uchwała stanowi podstawę dla samorządu miejskiego do udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji służących ochronie powietrza, związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, tj. węgiel, koks.

Szczegóły i wymagane dokumenty znajdują się na stronie internetowej miasta www.kolo.pl w banerze „Czyste powietrze dla Koła”. Wyjaśnienia i pomoc można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, pok. 114, tel. 63 26 27 550.

Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest złożenie w merytorycznym wydziale urzędu kompletnego wniosku przed wymianą istniejącego systemu ogrzewania w terminie do 15 października br. Program jest realizowany dzięki środkom pochodzącym z dywidendy, czyli zysku wypracowanego przez MZEC Sp. z o.o. w Kole.

źródło: Urząd Miejski w Kole