GOPS w Babiaku informuje o dyżurach psychologa w październiku br.

0
41

GOPS w Babiaku informuje o dyżurach psychologa w październiku br. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów finansowych. Szczegółowy harmonogram powyżej.

źródło: Urząd Gminy w Babiaku