Blok operacyjny gotowy. 1,2 mln złotych na remont oddziału chirurgicznego

0
609
DSC07856

W budynku kolskiego szpitala podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na przebudowie oddziału chirurgii. W imieniu wojewody Łukasza Mikołajczyka umowę staroście kolskiemu przekazała wicewojewoda Aneta Niestrawska. – Inwestycja w zakresie przebudowy oddziału chirurgii w kolskim szpitalu ma w szczególności zapewnić spełnienie wymogów wynikających ze standardów europejskich, krajowych, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej. Ponadto w dobie pandemii koronawirusa bardzo istotne jest bezwzględne przestrzeganie reżimu sanitarnego, zwłaszcza w oddziale zabiegowym, jakim jest chirurgia. Obecne warunki sanitarne bardzo ograniczają możliwość kompleksowego zabezpieczenie pacjentów w tym zakresie – powiedział na wstępie sekretarz Powiatu Kolskiego Artur Szafrański, witając zaproszonych gości oraz gospodarzy obiektu.

Zakres prac przewidzianych w trakcie realizacji przebudowy jest rozległy. Powierzchnia wewnętrzna przebudowywanego oddziału wynosi 1.378 metrów kwadratowych. Na ten cel zostały przeznaczone środki w wysokości 1.200.000 złotych, które pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa. – Inwestycja będzie kosztować około 4,8 mln złotych, ale bez tego wsparcia na pewno byśmy nie ruszylimówił starosta Robert Kropidłowski.

Dyrektor szpitala Iwona Wiśniewska podziękowała za przekazaną dotację. – Chirurgia od wielu lat nie była przechodziła żadnego remontu. Nie spełniamy na tę chwilę wymogów ustawodawstwa, w związku z czym jesteśmy bardzo szczęśliwi, że przy wsparciu środkami państwa i samorządu zdołamy ten remont przeprowadzić. Obiecujemy, że uporamy się z nim w 5 miesięcy – mówiła szefowa lecznicy.

Po podpisaniu umowy na przekazanie środków, drugim punktem wizyty w lecznicy było oddanie do użytku przebudowanego bloku operacyjnego. Inwestycja kosztowała blisko 8,7 mln złotych. Zebrani udali się na piętro budynku, gdzie mogli zobaczyć m.in. trzy sale operacyjne oraz salę wybudzeń, czyli pomieszczenie, jakiego dotychczas kolski szpital nie posiadał.

Po przecięciu wstęgi wnętrza bloku operacyjnego poświęcił ojciec Kryspin z klasztoru ojców Bernardynów w Kole.