Będzie kontynuacja budowy ulic Szymborskiej i Staffa

0
416
80971953_2501629010125538_4824882731802427392_n

W Kole trwają przygotowania do dwóch ważnych zadań inwestycyjnych. Pierwsze dotyczy budowy drugiego odcinka ulicy Szymborskiej w Kole o długości 96 metrów. Pierwszy etap został zrealizowany w roku 2019. Całe zadanie obejmuje budowę nawierzchni od skrzyżowania z ulicą Słowackiego do skrzyżowania z 3 Maja.

Obecnie teren ten jest nieutwardzony, a po zakończeniu inwestycji ulica Wisławy Szymborskiej stanie się łącznikiem między istniejącym osiedlem mieszkaniowym z zabudową jednorodzinną, wielorodzinną i usługową, tj. ulicą 3 Maja, a ulicą Słowackiego, przy której zlokalizowany jest park handlowy oraz inne obiekty usługowe. Projekt obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i oświetlenia. Całkowita wartość inwestycji opiewa na 461 889,76 złotych. Zadanie zostało ujęte na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. Dofinansowanie wyniesie 50 procent kosztów inwestycji.

Drugim planowanym zadaniem jest budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ulicy Leopolda Staffa. Jest ona główną drogą dojazdową do istniejącego osiedla mieszkaniowego z zabudową jednorodzinną do obiektów handlowych, przychodni lekarskich oraz kościoła. Obecnie odcinki drogi przeznaczone do przebudowy posiadają nawierzchnię tłuczniowo-żwirową. W planach jest wydzielenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych i miejsc postojowych poza jezdnią.

Budowa ulicy Staffa w Kole została częściowo zrealizowana ze środków własnych gminy w 2016 roku. Wówczas wykonano I etap przebudowy, tj. jezdnię z zatokami parkingowymi i ciąg pieszo-rowerowy po lewej stronie od zjazdu z ulicy Sienkiewicza do ulicy Marii Konopnickiej z wyłączeniem na tym odcinku sięgacza i ciągu pieszo-rowerowego po stronie prawej. Projektowany obecnie drugi etap, czyli odcinek długości 360 metrów będzie kontynuacją budowy do ulicy Gabrieli Zapolskiej z budową kanalizacji deszczowej, chodników obustronnych, zatok postojowych. Do wykonania pozostał jeszcze ciąg pieszo-rowerowy prawostronny i sięgacz z pierwszego etapu budowy ulicy Staffa. Kontynuacja przedsięwzięcia pozwoli na wykonanie utwardzonego ciągu komunikacyjnego między ulicami Sienkiewicza a Zapolskiej.

Całkowita wartość inwestycji opiewa na 1 629 513,19 złotych. To zadanie zostało ujęte na liście przedsięwzięć gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. Tutaj również dofinansowanie też wyniesie 50 procent kosztów.

źródło: Urząd Miejski w Kole