Akcja BohaterON w Szkole Podstawowej nr 2 w Kole

0
193

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole od 1 października rozpoczęła się akcja BohaterON – włącz historię. Jest to akcja realizowana przez Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Dosłownie ,,Włącza Historię Bohatera” to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Akcja polegała na zapoznaniu się z materiałami przesłanymi do szkoły od organizatora, przeprowadzeniu lekcji z wykorzystaniem w/w materiałów:

W klasach I-III przedstawiciele klas ósmych Paweł Komnata, Natalia Czupryniak, Anna Namyślak i Olga Boruszewska przeprowadzili z dziećmi wprowadzającą pogadankę na temat wojny i Powstania Warszawskiego. W kolejnej części wspólnie obejrzeli przedstawienie kukiełkowe pt ,,Niebajka o Powstaniu Warszawskim”. Po obejrzeniu filmu na podstawie pytań i odpowiedzi dzieci stworzyły definicję bohatera.

W klasach IV – VI uczniowie po wysłuchaniu słuchowiska odpowiadali na pytania np.: Czym jest wojna? Kiedy wybuchła II wojna światowa? Jakie państwa napadły na Polskę w 1939 r.? Czym jest powstanie? Co wiecie o Powstaniu Warszawskim? Kiedy i jakim rezultatem zakończyła się II wojna światowa? Kolejnym etapem była praca w grupach, a uczniowie mieli za zadanie ułożyć wydarzenia historyczne na osi czasu.

Najstarsze klasy VII – VIII obejrzały przygotowany odcinek programu ,,Co za historia” poświęcony Powstaniu Warszawskiemu. Uczniowie w czasie emisji zapamiętywali jak najwięcej faktów, aby w dalszej części podzieleni na grupy przedstawili oraz omówili stworzone przez siebie infografiki z wykorzystaniem przygotowanych wcześniej zdjęć tematycznych.

Zwieńczeniem projektu była akcja przygotowania kartek z życzeniami i listów dla Powstańców Warszawskich, w których uczniowie wyrazili swój hołd bohaterom oraz podziękowali, że dzięki Nim mogą żyć w wolnej Polsce. Pocztówki, jak i listy zostały wysłane na adres fundacji, która przekaże je honorowym odbiorcom.

źródło i zdjęcie: SP nr 2 w Kole