MZEC, Urząd Miejski w Kole oraz PiMBP zapraszają do konkursu

0
61

W ramach obchodów 45-lecia ciepłownictwa na terenie Koła Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kole, Urząd Miejski oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zapraszają do udziału w Miejskim Konkursie Plastyczno-Ekologicznym pt. „Wybieramy czyste powietrze – pozytywny wpływ energii geotermalnej na środowisko”.

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Koła i przebiega pod honorowym patronatem burmistrza miasta. Praca musi ściśle dotyczyć tematyki konkursu i spełniać następujące warunki: technika – dowolna, na papierze – A3, praca – płaska.

Prace należy dostarczyć za pośrednictwem wyznaczonego nauczyciela (koordynatora konkursu) lub indywidualnie (osobiście lub korespondencyjnie) na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kolejowa 19, 62-600 Koło w terminie do 7 maja 2021 roku, do godziny 18.00.

Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami – voucherami do wskazanych punktów handlowych, o wartości: I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł oraz pamiątkowymi dyplomami.

Więcej informacji i regulamin konkursu znajdują się na stronie: http://www.biblioteka-kolo.pl/?p=17938

źródło: PiMBP w Kole