43 zdarzenia na drogach powiatu w lipcu

0
106
IMG_3920

43 zdarzenia drogowe miały miejsce w lipcu na drogach powiatu kolskiego. Było to 7 wypadków drogowych oraz 36 kolizji. W wypadkach drogowych 7 osób zostało rannych.

Stan bezpieczeństwa, w porównaniu z ubiegłymi latami, prezentuje poniższe zestawienie.

Liczba wypadków drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

1

2

7

Od początku roku

14

14

21

Liczba kolizji drogowych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

43

46

36

Od początku roku

242

291

237

Ilość osób rannych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

1

2

7

Od początku roku

15

14

17

Ilość osób zabitych

2017

2018

2019

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

0

0

5

Najczęstszymi przyczynami powstawania zdarzeń drogowych w lipcu 2019 roku były:

1. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 20 zdarzeń,

2. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 zdarzeń,

3. Niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 5 zdarzeń,

4. Nieprawidłowe wyprzedzanie – 4 zdarzenia,

5. Nieprawidłowe cofanie – 1 zdarzenie,

6. Nieprawidłowe skręcanie – 1 zdarzenie,

7. Zwierzęta na drodze – 1 zdarzenie.

W lipcu br. duża ilość zdarzeń drogowych miała miejsce na głównych ciągach komunikacyjnych. Cztery były na DK nr 92, dwa DW nr 270, a jedno na autostradzie A2. W Kole 4 zdarzenia odnotowano na ulicy Kolejowej oraz po 2 zdarzenia na ulicach Witanowskiego
i Toruńskiej.

W lipcu bieżącego roku policjanci ujawnili na terenie powiatu kolskiego 19 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 22 nietrzeźwych rowerzystów.

Sprawcami zdarzeń na drogach byli:

– kierujący samochodami osobowymi – 38 zdarzeń;

– kierujący samochodami ciężarowymi – 3 zdarzenia;

– kierujący motocyklem – 1 zdarzenie;

– zwierzęta – 1 zdarzenie.

Analiza zaistniałych zdarzeń drogowych wskazuje, że główną przyczyną było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. W związku z powyższym policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań oraz podczas włączania się do ruchu.

źródło: KPP w Kole