Umowa na remont budynku ratusza miejskiego w Kłodawie podpisana

0
175

Ratusz miejski w Kłodawie zostanie odremontowany i będzie wykorzystywany przez samorząd na cele użyteczności publicznej. Zabytkowy budynek został przekazany darowizną gminie Kłodawa na podstawie zarządzenia wojewody wielkopolskiego z 1 lutego 2019 roku z przeznaczeniem na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Aktem notarialnym sporządzonym 19 marca 2019 r. starosta powiatu kolskiego darował burmistrzowi Kłodawy budynek ratusza. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków województwa konińskiego na podstawie decyzji Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z 21 sierpnia 1968 roku.

Czytaj też: Ratusz stał się własnością samorządu. Kiedy przejdzie remont?

Zwieńczeniem starań władz samorządowych o przywrócenie świetności symbolu miasta jest zawarcie umowy między gminą Kłodawa a wykonawcą prac remontowych wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Na kompleksowe i niezbędne prace mające na celu dostosowanie obiektu do funkcji użyteczności publicznej gmina Kłodawa otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 000 000 złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość pełnego zakresu przedmiotu umowy wynosi 1 845 498,21 złotych.

źródło i zdjęcie: Gmina Kłodawa

Artykuł powiązany: 10,3 mln złotych dla samorządów powiatu kolskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych