Trochę więcej dla wójta

0
475
O 750 zł wzrosło wynagrodzenie wójta gminy Osiek Mały. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, na mocy której Marek Górczewski, od 1 maja br., będzie odbierał wyższe uposażenie.
Od grudnia 2014 grudnia pensja osieckiego włodarza nie zmieniała się. W tym czasie natomiast podwyższane były wynagrodzenia pracowników urzędu, więc rajcy – biorąc również pod uwagę fakt, że wójt bardzo dobrze dba o interes i rozwój gminy – postanowili nieco podwyższyć mu uposażenie. Przez ostatnie lata Marek Górczewski otrzymywał 5.000 zł wynagrodzenia zasadniczego, 1.800 zł dodatku funkcyjnego, 2.040 zł – specjalnego oraz 1.000 zł – za wieloletnią pracę. Łącznie dawało to kwotę 9.840 zł brutto.
Od 1 maja będzie natomiast pobierał 5.500 zł wynagrodzenia zasadniczego. Dodatkowo 1.800 zł dodatku funkcyjnego, 2.190 zł – specjalnego (30 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) oraz 1.100 zł – stażowego.
Warto zaznaczyć, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Włodarzom w gminach do 15 tysięcy mieszkańców przysługuje od 4.200 do 5.900 zł uposażenia zasadniczego. Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego to 1.900 zł. Dodatek specjalny natomiast ustala się na poziomie od 20 do 40 procent łącznie wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego. W przypadku wójta Osieka Małego jest to 30 procent. Dodatek za wieloletnią pracę wynosi 20 procent wynagrodzenia zasadniczego.