Stadion w Dąbiu i boisko w Karszewie będą modernizowane

0
449

Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Dąbiu oraz boisku sportowym w miejscowości Karszew to kolejny projekt, do jakiego przystąpiła nadnerzańska gmina, pozyskując środki zewnętrzne na poprawienie infrastruktury sportowej. Dzięki współpracy burmistrza miasta, Tomasza Ludwickiego z posłem Leszkiem Galembą, i jego zaangażowaniu w planowane działania, zadanie okazało się możliwe do zrealizowania. Inwestycja dotyczy modernizacji stadionu miejskiego w Dąbiu oraz boiska sportowego w Karszewie. W przypadku dąbskiego stadionu zakres prac obejmie modernizację budynku zaplecza sportowego, w tym docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, malowanie tynków zewnętrznych, malowanie powierzchni wewnętrznej budynku, remont zadaszenia zaplecza sportowego, dostosowanie wyjść ewakuacyjnych, remont i modernizację stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizację i udrożnienie wentylacji grawitacyjnej zaplecza sportowego, remont kotłowni, modernizację wewnętrznej instalacji CO, termorenowację stropu, montaż instalacji odgromowej, wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych, naprawę ogrodzenia, modernizację budynku zaplecza magazynowego stadionu, w tym naprawę pokrycia dachowego, malowanie zewnętrznej części budynku, zakupu kabin dla zawodników rezerwowych na boisko piłkarskie, zakup zestawu do pielęgnacji boisk miniciągnik wraz z przyczepą i kosiarką pielęgnacyjną oraz zakup wózka do malowania linii boiska.

W przypadku boiska sportowego w Karszewie przewidziano natomiast zakup kabin dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe i wózka do malowania linii boiska.

Planowane jest również zatrudnienie konserwatora, który będzie wykonywał bieżące prace naprawczo-porządkowe wewnątrz obiektów. Do zakresu obowiązków pracownika będzie należało także przygotowanie płyty boiska do rozgrywek sportowych (wyrysowanie linii, zawieszenie siatek, sprzątanie trybun). Pracownik będzie wykonywał zabiegi pielęgnacyjne na murawie stadionu, takie jak nawadnianie, aeacja i koszenie.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego objętego wnioskiem wyniesie 340.630 zł, a realizacja projektu przewidziana jest w 2018 roku.

źródło i zdjęcie: Urząd Miejski w Dąbiu