SP nr 5 w Kole przystąpiła do projektu „Cyfrowa Wielkopolsk@ 2020”

0
232

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kole przystąpiła do projektu „Cyfrowa Wielkopolsk@ 2020”, który będzie realizowany w ciągu pięciu lat pod nazwą „Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty”. Dzięki zakwalifikowaniu się do niego placówka otrzymała laptop i 25 tabletów. Została też stworzona sieć WI-FI z 23 punktami dostępowymi (prędkość przesyłowa – 500 Mb/s). Gdy nauczyciele nadzorujący projekt odbędą szkolenia, uczniowie zaczną realizować pierwsze zadania.

Projekt jest zorientowany na nauki przyrodnicze i matematykę, ćwiczenia badawcze w terenie i doskonalenie umiejętności tworzenia projektów przez dzieci i młodzież.

Uczniowie, pracujący w grupach, będą kontrolowani przez nauczyciela-opiekuna. Zajęcia będą prowadzone metodą projektu z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Całe dorzecze Warty zostanie podzielone na obszary badawcze przydzielone poszczególnym grupom.

Dzieci będą się posługiwały specjalistycznymi narzędziami pomiarowymi i samodzielnie przeprowadzały badania przyrodnicze oraz obliczenia matematyczne. Wcielą się w rolę badaczy – biologów, chemików, geografów, fizyków, etnologów i wykorzystując odpowiednie metody naukowe oraz narzędzia badawcze, zbiorą dane dotyczące interesującego ich obszaru. Następnie, na udostępnionej im wcześniej cyfrowej bazie mapowej, umieszczą kolejne zebrane przez siebie informacje. Efektem ich działań będzie stworzenie fragmentu mapy dorzecza Warty, a końcowym wynikiem pracy wszystkich uczniów objętych projektem – cyfrowa mapa dorzecza Warty.

źródło i zdjęcia: SP nr 5 w Kole