Ścieżki edukacyjne w szkołach gminy Koło

0
654
DSC
DSC

Ścieżki edukacyjne powstały w szkołach gminy Koło. Chodzi o placówki oświatowe w Powierciu i Wrzącej Wielkiej. Na ich elementów samorząd złożył wniosek w ramach Naboru Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Oba zostały pozytywnie ocenione.

Projekt „Przyroda jest wieczna, jeśli jest bezpieczna, ścieżka edukacyjno-przyrodnicza we Wrzącej Wielkiej, gmina Koło”, planowany jest do dofinansowania w wysokości 29.500 zł. Natomiast projekt pn. „W zielone gramy – za ekologią podążamy, ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Powierciu, gmina Koło” znajduje się na liście rezerwowej wniosków spełniających warunki do dofinansowania.

Ścieżki edukacyjne w szkołach gminy Koło. Z czego mogą korzystać uczniowie?

We Wrzącej Wielkiej realizacja obejmuje gry terenowe, dendrofon – akustyczne właściwości drewna, kostki wiedzy, leśne puzzle i edukacyjne ławostoły.

W Powierciu projekt składa się z labiryntu natury, tratwy sprawnościowej, gry edukacyjnej, leśnych cymbałów, obserwatora sprawnościowego, światowida – 3 kostki i skoczni.

Zielona klasa” będzie naturalnym, przyrodniczym otoczeniem szkoły, w którym odbywać się będą zajęcia dydaktyczne. Projekt edukacyjny przyczyni się do wzrostu świadomości i prawidłowych postaw ekologicznych dzieci i młodzieży. W zielonej klasie będą odbywały się zajęcia nie tylko z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej, lecz również planowania czasu wolnego, sposobów prowadzenia obserwacji i ich zapisywania, wyznaczania kierunków w terenie i wiele innych.

Dzieci i młodzież znacznie szybciej i lepiej przyswajają wiedzę w praktyce. Świeże powietrze sprzyja lepszemu myśleniu, a co za tym idzie, lepszym efektom nauczania. Z obiektu korzystać będą również dzieci z przedszkola, które poznają tajniki przyrody według maksymy „Nauka – bawi, zabawa – uczy”. Z zajęć w zielonej klasie będą mogli brać udział uczniowie z innych szkół, w ramach lekcji otwartych.

Obie ścieżki zostały zamontowane na terenie szkół podstawowych. Obiekty są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców naszej małej ojczyzny. Całkowity koszt inwestycji wynosi 132.906,64 zł.

źródło: Urząd Gminy w Kole, zdjęcia: Urząd Gminy w Kole, okrągłemiasto.pl

Więcej informacji i wydarzeniach z gminy Koło – czytaj tutaj