Przeznaczyli 200 tysięcy złotych na modernizację powiatowych dróg

0
117
DSC05037

Rada Gminy Babiak wyasygnowała 200.000 złotych z gminnego budżetu celem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie czterech dróg powiatowych na terenie gminy. – W zasadzie uchwałę finansową już państwo podjęliście, bowiem przyjęliście zmiany budżetowe. Po rozmowach, jakie przeprowadziliśmy, okazało się, że powiat może przyjąć pomoc w zakresie przebudowy czterech odcinków – wprowadził w temat wójt Wojciech Chojnowski.

Zgodnie z przyjętą uchwałą dotacja skierowana zostanie na przedsięwzięcia związane z modernizacją odcinków Budzisław Stary – Luboniek, Dębno Poproboszczowskie – Kiejsze, Mąkoszyn – Przybyłów i Brdów – Przedecz. W trzech przypadkach są to kontynuacje zadań, natomiast w przypadku traktu z Brdowa do Przedcza chodzi o projekt budowlany. – O tym właśnie zadaniu chciałbym państwu powiedzieć. Posiadając dokumentację, jest możliwe, że Powiat Kolski zdecyduje się na złożenie wniosku o dotację w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W zakresie pozostałych przedsięwzięć istnieje szansa, że w lutym nasze środki zostaną wprowadzone do powiatowego budżetu, a Powiatowy Zarząd Dróg dostanie zielone światło do przeprowadzenia w tym zakresie stosownych przetargów – wyjaśnił włodarz Babiaka.

Radni uchwałę przyjęli jednogłośnie.