Cztery gminy z terenu powiatu kolskiego otrzymały łącznie prawie 6,5 mln zł

0
410
gminy z terenu powiatu kolskiego

Prawie 6,5 mln zł łącznie otrzymały cztery samorządy z terenu powiatu kolskiego na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową. Są to gminy: Koło, Chodów, Olszówka i Przedecz.

Cztery samorządy z terenu powiatu kolskiego podpisały umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Są to gminy: Koło, Chodów, Olszówka i Przedecz.

Na sygnowanie dokumentów do Koła przybył wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Izabela Mroczek wraz z pracownikami. W spotkaniu wzięli udział również włodarze i sekretarze gmin otrzymujących wsparcie, starosta Wieńczysław Oblizajek oraz wicestarosta Marek Banaszewski.

Budowa stacji uzdatniania wody w Żyrowie – gminy z powiatu kolskiego otrzymały pieniądze.

Koszty całkowite zadań, które będą realizowane w czterech gminach, wynoszą ponad 11,7 mln zł. Natomiast kwota pomocy opiewa na sumę do 63,63 procent, czyli 6,432 mln zł.

W poszczególnych samorządach kształtuje się to następująco: gmina Przedecz otrzymuje 1,238 mln zł, gmina Koło – 1,46 mln zł, Olszówka – 1,767 mln zł, a Chodów – 1,965 mln zł.

W gminie Przedecz realizowane będzie zadanie polegające na budowie stacji uzdatniania wody w Żarowie. Dodatkowo budową kanalizacji sanitarnej na ulicy Ogrodowej w Przedczu. Na terenie samorządu olszowieckiego będzie to poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w Adaminie wraz z budową przyzagrodowej oczyszczalni ścieków w Dębowiczkach. W gminie Koło projekt zakłada modernizację hydroforni w Stellutyszkach. Budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w Powierciu oraz przebudowę sieci wodociągowej w Leśnicy. W gminie Chodów natomiast przyznane środki będą przeznaczone na przebudowę stacji uzdatniania wody w Dzierzbicach, jak również na poprawę stanu technicznego sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Chodowie.

Jak podkreślił wicemarszałek Krzysztof Grabowski, konkurs wymagał spełnienia konkretnych kryteriów, zarówno ogólnokrajowych. Jak również w regionalnych, które zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Podpisaniu umów towarzyszyły gratulacje dla włodarzy i podziękowania za pracę dla pracowników samorządowych zaangażowanych w projekty.