Pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców

0
115

Ruszyła kolejna edycja programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Głównym jego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021.

W kole bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację programu jest miejski ośrodek pomocy społecznej, który będzie kwalifikował osoby zainteresowane oraz nieodpłatnie przekazywał zakwalifikowanym osobom i rodzinom artykuły spożywcze, zgodnie z zasadami POPŻ (Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa). Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 złotych dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 złotych dla osoby w rodzinie.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy MOPS-u w Kole, ul. Powstańców Wlkp. 8, nr tel. 63 277 70 17, 63 277 70 18, 63 277 70 11.

źródło: Urząd Miejski w Kole, MOPS w Kole