Piknik Ekologiczny już w najbliższą sobotę!

0
415
65446_kolo_pe_plakat

Przed nami kolejne „Sprzątanie świata”, w tym roku przebiegające pod hasłem „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy”! W ramach tegorocznej akcji, w której wezmą udział m.in. uczniowie kolskich placówek oświatowych, dla szkół podstawowych, oprócz tradycyjnej zbiórki odpadów, zorganizowana zostanie gra terenowa, tzw. podchody pn. „wKOŁO odpadów”.
Zabawa polegać będzie na rozwiązywaniu różnych zadań, tj. rebusów, krzyżówek, znajomości zasad segregacji odpadów itp. z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi. W grze będzie mogła wziąć udział tylko jedna drużyna z każdej szkoły, licząca nie więcej niż dziesięć osób. Na wyznaczonym terenie zostanie zlokalizowanych kilka punktów z zadaniami. Uczniowie przemieszczać się będą do kolejnych punktów na zasadzie podchodów i rozwiązywać w nich zadania dotyczące odpadów, wpisując odpowiedzi na przygotowanej w tym celu karcie pracy. Karty zadań zostaną sprawdzone, a za najszybsze wykonanie zadań zostaną doliczone punkty. Wszystko to w piątek, 20 września br.

Dzień później, natomiast, czyli w sobotę, 21 września, podczas Pikniku Ekologicznego zostanie wyłoniony zwycięzca, czyli szkoła, która uzyska największą liczbę punktów za całość. Do udziału w tej znanej i lubianej imprezie plenerowej, w godzinach od 11.00 do 14.00 na plac przy ulicy Prusa, zaprasza burmistrz. Piknik organizuje Urząd Miejski w Kole ze współorganizatorami. Bogaty program imprezy znajduje się na plakacie. Na uczestników czeka wiele atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie, a kto zbiera makulaturę, będzie mógł ją wymienić na bilet do kina.

źródło i plakat: Urząd Miejski w Kole