Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole ma 15 lat! [FOTO]

0
1185
DSC07840

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie ma 15 lat. Rocznica ta stała się okazją do podsumowania działalności placówki, przybliżenia zakresu i specyfiki jego pracy, realizowanych zadań, programów i projektów, a także przekazania podziękowań osobom i instytucjom wspierającym kadrę oraz odebrania słów gratulacji i życzeń satysfakcji z wykonywanej pracy.

Kierownik MOPiPR-u, Agnieszka Zborowska-Karbowa, wraz z pracownikami, przygotowała jubileuszowe uroczystości, które wczoraj zaszczyciło wielu zaproszonych gości. Zanim jednak przeszła do realizacji programu rocznicowych obchodów, po powitaniu przybyłych poprosiła o uczczenie chwilą ciszy pamięci pierwszej szefowej ośrodka, Jolanty Jęcki.

MOPiPR realizuje zadania współpracując z instytucjami oraz korzystając z pomocy wielu życzliwych osób. W związku z tym ważnym punktem gali w kolskim ratuszu było wyróżnienie osób, które są dla działalności ośrodka bardzo ważne. W podziękowaniu za współpracę, wsparcie i zaangażowanie wyróżnieni usłyszeli wiele ciepłych słów i odebrali dyplomy oraz statuetki. Dopełnieniem części oficjalnej była prelekcja Artura Malczewskiego z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a po słowach uznania dla pracowników MOPiPR-u, życzeniach i kwiatach złożonych przez zaproszonych gości na ręce Agnieszki Zborowskiej-Karbowej przyszedł czas na degustację jubileuszowego tortu.

Poniżej galeria zdjęć z wczorajszej uroczystości w ratuszu.