Kolejna inwestycja kolskiego MZWiK-u

0
184

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. realizuje kolejną inwestycję w celu poprawy komfortu mieszkańców miasta. Modernizacji zostanie poddana pompownia ścieków odbierająca nieczystości z budynku ZSEA oraz domu nauczyciela przy ulicy Zielonej. Obecnie pompownia jest awaryjna z uwagi na bardzo mały przekrój przewodu tłocznego oraz słabe pompy. W związku z tym postanowiono zbudować nowy rurociąg i wymienić pompy. Przedsięwzięcie nie należy do najłatwiejszych, gdyż trasa rurociągu przecina ulice Freudenreicha oraz Sienkiewicza.

W celu zminimalizowania uciążliwości przedsięwzięcia dla mieszkańców miasta poruszających się w rejonie inwestycji, spółka wykorzysta niedawno zakupione urządzenie do przewiertów sterowanych. Zminimalizuje to straty związane z robotami ziemnymi w pasie drogowym oraz skróci czas realizacji inwestycji.

Czytaj także: https://mzwik-kolo.pl/news,110,maszyna-przeciskowa-sterowana

źródło: MZWiK sp. z o.o