IV Międzygminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków w Powierciu

0
282

W Przedszkolu Publicznym w Powierciu, przy współpracy Urzędu Gminy w Kole, przeprowadzono IV Międzygminną Olimpiadę Sportową Przedszkolaków. Do rywalizacji przystąpiło 8 placówek z powiatu kolskiego. Swoich przedstawicieli miały: oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Chełmnie, Przedszkole Miejskie w Dąbiu, oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Barłogach, oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wólce Czepowej, oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Karszewie, oddział przedszkolny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu, Przedszkole Publiczne we Wrzącej Wielkiej oraz gospodarze.

Na olimpiadę przybyli zaproszeni goście. Byli to wójt gminy Koło, Mariusz Rybczyński, sekretarz Żaneta Siwińska, przewodniczący Rady Gminy Koło Władysław Włodarczyk, dyrektor SP w Powierciu Edyta Ostruszka oraz przewodnicząca rady rodziców Przedszkola Publicznego w Powierciu Aleksandra Skonieczna.

Nad prawidłowym przebiegiem imprezy sportowej czuwali sędziowie: Tomasz Błaszczyk – nauczyciel wychowania fizycznego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu, Monika Stachowska ze Szkoły Podstawowej w Powierciu oraz Krzysztof Wojewoda z Kolskiego Klubu Sportów Walki, który jednocześnie zapewnił opiekę medyczną zawodnikom.

Zmagania sportowe okazały się świetną zabawą, a jednocześnie integrowały grupy przedszkolne oraz odkrywały możliwości w pokonywaniu przeszkód i umacniały we własne siły.

Po zmaganiach sportowych ogłoszono wyniki. Pierwsze miejsce zajęło Przedszkole Publiczne we Wrzącej Wielkiej. Srebro przypadło oddziałowi przedszkolnemu przy Szkole Podstawowej w Barłogach, a brąz – gospodarzom.

Organizatorzy dziękują wszystkim za pomoc w przygotowaniu sportowej rywalizacji.

źródło i zdjęcia: Przedszkole Publiczne w Powierciu