Gmina Koło stara się o kolejne dotacje

0
208

Gmina Koło nie zwalnia tempa. 28 grudnia 2020 samorządowcy złożyli trzy kolejne wnioski na dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Pierwszym zadaniem jest budowa drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czołowo – Górka – Osiek. Przedsięwzięcie obejmuje budowę 584,22 mb. nawierzchni. Ciąg komunikacyjny wyposażony będzie w ścieżkę pieszo-rowerową. Przewiduje się wykonanie kanalizacji deszczowej, odtworzenie rowów, wymianę urządzeń melioracyjnych oraz wykonanie kanału technologicznego. Droga będzie łączyła się z drogą powiatową i drogą wojewódzką nr 270.

Drugie przedsięwzięcie to zagospodarowanie terenu w centrum Wrzącej Wielkiej. Zadanie stanowić będzie utworzenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na miejsce spotkań i organizację imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Inwestycja obejmuje utwardzenie placu (kostka brukowa 2500-3000 mkw.), odwodnienie, montaż sprzętu małej infrastruktury, czyli ławek, koszy oraz nasadzenie zieleni. Teren będzie oświetlony.

Trzecia inwestycja dotyczy natomiast przebudowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamień-Stanisławów. W ramach zadania zostanie wymienione 1,8 km wodociągu azbestowego na wodociąg PCV. Przedsięwzięcie obejmie miejscowości Kamień, Wrzącą Wielką i Dąbrowę, tj. łącznie 31 posesji.

Przy okazji planów inwestycyjnych warto podkreślić, że w 2020 roku kwota środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Koło opiewa na 5 707 956 złotych. To niekwestionowany rekord w historii samorządu. Samorządowcy podsumowali też program „Czyste powietrze”. W 2020 roku liczba napisanych wniosków wynosi 34 na kwotę 498 986 złotych, a od początku obsługi tego programu mieszkańcy gminy Koło otrzymali 1 187 517 złotych.

źródło: Urząd Gminy Koło