Aleja 1000-lecia w Kłodawie uroczyście otwarta

0
267
107380742_275087917274751_3548134448393285140_n

Aleja 1000-lecia w Kłodawie została otwarta. W uroczystości wzięli udział posłowie na Sejm RP, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, burmistrz Kłodawy Piotr Michalak, samorządowcy, wykonawca robót oraz inni zaproszeni goście.

Inwestycja realizowana była w kilku etapach. W sierpniu 2016 roku gmina Kłodawa zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Al. 1000-lecia, Al. 1 Maja, Bohaterów Września 1939 r. i 3 Maja w Kłodawie. W marcu 2019 roku w ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zostały złożone trzy wnioski na przebudowę ulic, w tym na Aleję 1000-lecia.

4 września 2019 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie wpłynęła informacja, iż dwie inwestycje znalazły się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania. Wśród nich przebudowa Al. 1000-lecia z przyznanym wsparciem w wysokości 709 131 złotych. Umowa z wojewodą wielkopolskim została podpisana 10 października 2019 roku.

Również w październiku 2019 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację tego zadania, w ramach którego został wybrany wykonawca robót z ceną ofertową w wysokości 1 345 479,04 złotych. Podpisanie umowy oraz przekazanie placu budowy nastąpiło 6 grudnia 2019 roku.

Zakończenie robót zostało zgłoszone 16 czerwca, a odbiór techniczny miał miejsce 8 lipca bieżącego roku.

W ramach przebudowy Alei 1000–lecia zostało położone 750 metrów bieżących nowej nawierzchni asfaltowej, 694 metrów bieżących chodnika, 618 metrów bieżących ścieżki pieszo-rowerowej oraz 290 metrów bieżących nowej kanalizacji deszczowej.

Ponadto ze środków własnych, przy współpracy ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe zostało wymienionych na nowe 13 słupów wraz z lampami ledowymi.

107302528_565363434156516_9015038460439393976_n 107537115_1161791480872773_9097442505186188289_n 107203323_310714130114791_7382231444423160898_n

źródło i zdjęcia: UMiG w Kłodawie