Generalny remont stołówki, nowe szafki i zakup sprzętu, czyli zmiany w SP w Powierciu

0
666
W ostatnich tygodniach w Szkole Podstawowej im. Orla Białego w Powierciu zaszło sporo zmian. – Podczas ferii zimowych przeprowadziliśmy generalny remont stołówki. Wszystkie stoliki są nowe. Odnowione są ściany. Ponadto przeprowadziliśmy remont korytarza i szatni przy sali gimnastycznej. Ustawiliśmy tam też szafki. Wyremontowaliśmy szkolne szatnie, do których dla wszystkich uczniów zakupiliśmy metalowe szafki ubraniowe, poprawiając w ten sposób jakość funkcjonowania naszych wychowanków. Zakupiliśmy ławki na korytarze i do szatni – informuje dyrektor Szkoły, Edyta Ostruszka, dodając, że remont szatni wraz z zakupem szafek wyniósł około 60.000 zł. Odnowienie stołówki kosztowało 15.000 zł, a malowanie szatni i korytarza przy sali gimnastycznej to wydatek w granicach 6.000 zł. Wszystkie nakłady zostały pokryte ze środków pochodzących od organu prowadzącego, czyli samorządu gminy Koło.
Ponadto w szkole wymieniony został sprzęt w sali informatycznej. Jest 16 nowych komputerów i monitorów. Zakupiliśmy też 7 tablic interaktywnych, 5 laptopów, a także sprzęt grający i nagłaśniający. Za sumę 8.000 zł doposażyliśmy też bibliotekę w lektury i inne pozycje młodzieżowe. Aby poprawić bezpieczeństwo naszych uczniów założyliśmy monitoring zewnętrzny oraz w szatniach – dodaje Edyta Ostruszka, zaznaczając, że na wyposażenie sali komputerowej przeznaczona została kwota 42.000 zł. Trzy tablice interaktywne zostały zakupione z programu „Aktywna tablica”, na które szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 14.000 zł, a 3.500 zł stanowił wkład własny. Pozostałe 4 nabyte zostały ze środków własnych przyznanych przez samorząd.