Delegacja z Ładyżyna gościła w Kole

0
191

Delegacja z partnerskiego Ładyżyna złożyła oficjalną wizytę w Kole. Goście z Ukrainy odwiedzili dwie kolskie spółki, które aktualnie realizują ważne dla miasta zadania. Obie w także tym roku świętują jubileusze swojej działalności. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole obchodzi 45-lecie zorganizowanego ciepłownictwa na terenie Koła i przystępuje do budowy ciepłowni geotermalnej, a Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, modernizujący aktualnie oczyszczalnię ścieków, liczy 30 lat.

Wiodącym tematem wizyty przedstawicieli z Ładyżyna była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie ekologii, energii z odnawialnych źródeł, wpływu systemu ogrzewania na jakość powietrza oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych zastosowanych przy przedsięwzięciach.

Mer Ładyżyna Valery Kolomeytsev, jego pierwszy zastępca Pavel Anushchenko oraz kierownik Centrum Medycznego w Ładyżynie Sergey Balamut zwiedzali oba zakłady, zostali zapoznani z budową kolskiej geotermii oraz rozbudową oczyszczalni ścieków, jak również sposobami finansowania obu zadań. Wszystkich informacji dostarczyli im burmistrz Krzysztof Witkowski, prezesi spółek Przemysław Stasiak i Robert Gajda oraz pracownicy zakładów i Urzędu Miasta w Kole. Motywem przewodnim tej wizyty były jubileusze dwóch naszych spółek. Z tej okazji chcieliśmy zaprezentować naszym ukraińskim przyjaciołom nie tylko najważniejsze inwestycje, ale także same przedsiębiorstwa i sposób ich funkcjonowania powiedział burmistrz Koła Krzysztof Witkowski, zaznaczając jednak, że podczas pobytu w Kole goście mieli także okazję zobaczyć inne walory naszego miasta.

Goście z Ładyżyna byli bardzo zainteresowani zmianami, jakie zachodzą w Kole. Zadawali wiele pytań, a na koniec podziękowali za ciepłe przyjęcie. – Cieszymy się z tego, że Koło się rozwija. Dziękujemy panu burmistrzowi i mieszkańcom miasta, którzy nas serdecznie przyjmują za to, że zawsze możemy zobaczyć coś nowego, a korzystając z okazji chciałbym zaprosić naszych przyjaciół do nas. 24 sierpnia będziemy obchodzić kolejną rocznicę założenia w 1242 roku naszego miasta powiedział pierwszy zastępca mera Ładyżyna Pavel Anushchenko.