Burmistrz Koła zawieszony w pełnieniu funkcji włodarza miasta!

0
837

W całym kraju głośno zrobiło się dziś o Kole. Stało się to za sprawą zatrzymania przez funkcjonariuszy CBA burmistrza naszego miasta. Dziś także Prokuratura Regionalna w Łodzi podała informację, w której znalazło się więcej szczegółów dotyczących porannego zatrzymania oraz przesłuchania burmistrza Koła w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi.

W dniu dzisiejszym, wykonując polecenie prokuratora, funkcjonariusze CBA zatrzymali i doprowadzili do Prokuratury Regionalnej w Łodzi Stanisława M. – Burmistrza Miasta Koło.
Stanisławowi M. przedstawiony został zarzut popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień wynikających z pełnionej przez niego funkcji poprzez wydanie polecenia zorganizowania i przeprowadzenia w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Kole procedury zakupu pojazdu specjalistycznego – śmieciarki w taki sposób, aby wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia spełniała tylko oferta jednego podmiotu, od którego pojazd następnie został zakupiony. W zamian za doprowadzenie do zawarcia tej umowy, sfinansowana została budowa siłowni plenerowej na terenie miasta Koło. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Stanisław M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. W złożonych wyjaśnieniach zanegował ustalenia, które dały podstawę do przedstawienia zarzutu. Wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe, zawieszenie w pełnieniu funkcji burmistrza jak również dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się ze wskazanymi osobami występującymi w śledztwie. Stanisław M. jest szóstą osobą, która w tej sprawie ma status podejrzanego. Wcześniej zarzuty tzw. zmowy przetargowej przedstawiono przedstawicielom spółek komunalnych oraz podmiotu gospodarczego, który uczestniczył w przetargu” –
podał w komunikacie prasowym rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi, Krzysztof Bukowiecki.