Jaki będzie przyszłoroczny budżet gminy Osiek Mały?

0
571
Osieccy radni przyjęli budżet na 2018 rok. Po stronie dochodów wynosi on 27.887.996 zł. Wydatki natomiast kształtują się na poziomie 31.542.902 zł, z czego nieco ponad 5,5 mln zł stanowią wydatki majątkowe.
Wśród zaplanowanych do realizacji inwestycji przyszłoroczny plan finansowy zakłada m.in. budowę kanalizacji sanitarnej w Rososze, modernizację hydroforni w Dębach Szlacheckich, wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji przy ulicy Rolnej w Osieku Małym, budowę parkingu w Dębach Szlacheckich, przebudowę drogi w miejscowości Budzisław Stary, przebudowę drogi w Osieku Wielkim, budowę chodnika przy drodze Osiek Mały-Zielenie, przebudowę drogi w miejscowości Witowo, rozbudowę i przebudowę części garażowej budynku OSP w Budkach Nowych i wymianę dachu, budowę zalicznikowego oświetlenia ulicznego w miejscowościach Trzebuchów-Grabowiec, Drzewce, Młynek, Budzisław-Cegielnia, Osiek Wielki (działki na Osiedlu Leśnym), sołectwie Żeromin, a także montaż oświetlenia ulicznego w Szarłatowie i Budkach Starych, budowę placu zabaw w Osieku Małym oraz zakup pieców do świetlic wiejskich w Osieku Wielkim i Lipinach. Ponadto zaplanowano zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy w Osieku Małym. Ogółem na zadania inwestycyjne zaplanowano nieco ponad 5,5 mln zł. W dużej mierze są to jednak przedsięwzięcia dwuletnie.
Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym projekcie, a po krótkiej dyskusji Rada Gminy przyjęła projekt budżetu do realizacji. Co prawda pojawiły się głosy o umiarkowanym optymizmie odnośnie przyszłorocznego planu finansowego w zaproponowanym kształcie. Przewodniczący komisji rewizyjnej zwrócił bowiem uwagę, że większość zadań inwestycyjnych przechodzi z bieżącego roku, a nowych jest tylko za 250.000 zł. – Mamy jednak nadzieję, że w 2018 z tych wolnych środków oraz rezerwy budżetowej będą zrealizowane zaproponowane przez radnych przedsięwzięcia – powiedział rajca Sławomir Makarowicz.
Ostatecznie w głosowaniu za projektem ręce podniosło 10 radnych, a 4 wstrzymało się od zajęcia stanowiska.