Stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków… Gminy Koło, Grzegorzew, Dąbie, Przedecz i Chodów otrzymały dofinansowanie

0
422
DSC08528

Dziś wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski odwiedził pięć gmin powiatu kolskiego. Celem jego wizyty na ziemi kolskiej było podpisanie umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkania rozpoczął od gminy Koło, gdzie umowy z nim sygnowali wójt Mariusz Rybczyński oraz skarbnik Ilona Majewska. Dotacja została przekazana na przebudowę 950-metrowego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wrząca Wielka oraz budowę niemal 500-metrowego odcinka kanalizacji sanitarnej w Powierciu. Całkowity koszt obu inwestycji to 522 125,31 złotych, z czego dotacja w formie refundacji stanowi 270 104 zł (63,63 procent kosztów kwalifikowanych). Wykonanie zadania jest planowane na 2021 rok.

Na budowę stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudową sieci wodociągowej przy ulicy Ogrodowej oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie samorząd otrzymał 2 000 000 złotych. Operacja ma zostać zrealizowana w dwóch etapach, a jej zakończenie zaplanowano na 2023 rok. W zakresie prac jest przebudowa 0,120 km zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę oraz 0,100 km systemu kanalizacji zbiorczej ścieków komunalnych, a także budowa 2 ujęć wody i 1 stacji uzdatniania wody.

W gminie Przedecz 949 675 złotych posłuży do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę wodociągu i sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Poza oczyszczalnią ścieków planuje się przebudowę 0,600 km wodociągu oraz 0,002 km kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. Prace zostaną wykonane w miejscowościach Przedecz, Żarowo i Katarzyna w jednym etapie do marca 2022 roku.

W gminie Chodów 692 640 złotych zostanie skierowane na przewrócenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w Chodowie (II etap), przywrócenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej z przyłączami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej w Dzierzbicach (etap I), a także na doposażenie stacji uzdatniania wody w Rdutowie. Prace mają być wykonane do końca października 2021 roku.

W gminie Dąbie dofinansowanie w kwocie 1 115 637 złotych otrzymało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbiu na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Augustynowie (etap II), budowę sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacyjnej w Augustynowie wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków oraz budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Baranowiec. Przedsięwzięcie będzie realizowane w dwóch etapach do końca grudnia 2022 roku. Gmina Dąbie otrzymała 2 000 000 złotych na przebudowę stacji uzdatniania wody, budowę sieci kanalizacyjnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Krzewo. Inwestycja będzie przeprowadzona w dwóch etapach i ma potrwać do grudnia 2022 roku.

zdjęcia: okrągłemiasto.pl, Urząd Gminy Grzegorzew