Wójt gminy Babiak z absolutorium. Kwiaty, tradycyjnie, dla pani skarbnik

0
167

Rok 2020 był wyjątkowy z powodu pandemii koronawirusa. W gminach, podczas sesji absolutoryjnych, kiedy omawiane są wyniki pracy wójtów i burmistrzów w zakresie wykonania budżetu, mowa jest o tym, że samorządowcom przyszło pracować w niecodziennych i bardzo trudnych warunkach. I także wójt gminy Babiak Wojciech Chojnowski od informacji o tym, jak w urzędzie, szkołach oraz jednostkach gminnych wyglądał ubiegły rok, rozpoczął przestawianie raportu o stanie samorządu. Podobnie jak w latach ubiegłych, zarówno te informacje, jak również przekazane nieco później przez skarbnik Jolantę Grabowską o wykonaniu budżetu gminy, zostały opatrzone prezentacją multimedialną.

Po przestawieniu raportu oraz dyskusji, w głosowaniu, radni udzielili włodarzowi wotum zaufania. 14 rajców było „za”, jeden wstrzymał się od głosu.

Jeśli chodzi o budżet za 2020 rok, to po stronie dochodów na zaplanowane 42 768 585,65 złotych realizacja pozostała na poziomie 97 procent, na kwotę 41 733 495,65 złotych. Wydatki natomiast na prognozowane 47 224 791,31 wykonane zostały w 90,76 procent, w wysokości 42 862 371,57 złotych. Wydatki majątkowe stanowią sumę 5 970 248,08 złotych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu oraz komisje stałe Rady Gminy w Babiaku pozytywnie zaopiniowały realizację planu finansowego za ubiegły rok, a po dyskusji i wymianie opinii, w ostatecznym głosowaniu radni jednomyślnie udzielili włodarzowi absolutorium. Wojciech Chojnowski natomiast podziękował za wynik głosowania, podkreślając, że podziękowania te należą się całemu zespołowi pracowników urzędu, a przede wszystkim pani skarbnik, która tradycyjnie, jak każdego roku, z rąk wójta otrzymała kwiaty.

Sesja Rady Gminy do obejrzenia na: https://esesja.tv/transmisja/16675/xxv-sesja-rady-gminy-babiak-23-czerwca-2021-r.htm