Wielkie czerwone serce i podziękowania! 15 lat działalności i 610 litrów oddanej krwi! [FOTO]

0
395
15 lat działalności, 42 wyjazdy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu i 610 litrów oddanej krwi. To najkrótsza charakterystyka Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi w Kościelcu, które wczoraj, w auli Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, w obecności honorowych dawców, opiekunów, dyrekcji, nauczycieli, młodzieży oraz zaproszonych gości świętowało swój jubileusz.
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, Krzysztof Korzeniowski, kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Kole, Jolanta Rowecka, wiceprezes Młodzieżowego Klubu przy Rejonowej Grupie SIM Koło, Sebastian Wyskocki, a także dyrekcja ZSRCKU, grono pedagogiczne oraz honorowi dawcy krwi i młodzież zebrali się wczoraj w szkolnej auli. Powodem tego były obchody 15-lecia Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi w Kościelcu, które rozpoczęło swoją działalność w 2002 roku, by propagować wśród młodzieży ideę honorowego dawstwa krwi. – Dlatego też, od 15 lat, średnio dwa razy w roku szkolnym, organizowane są przez opiekunów koła wyjazdy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. W każdym wyjeździe uczestniczy około 40-osobowa grupa dorosłej już młodzieży, która pragnie uratować życie drugiemu człowiekowi. W ciągu 15 lat odbyły się 42 wyjazdy, podczas których oddanych zostało 609,923 l krwi pełnej oraz 1,8 l osocza. Obecnie w naszej szkole mamy 40 honorowych dawców krwi. Za promowanie honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży, w 2005 roku, pani dyrektor Stanisława Ciszyńska, uchwałą kapituły Odznaki Honorowej PCK, została wyróżniona Odznaką Honorową PCK IV stopnia. Pani dyrektor otrzymała nagrodę z rąk prezesa Zarządu PCK w Kole, Ryszarda Skorupskiego. W ubiegłym roku szkolnym RCKiK w Kaliszu zaprosiło naszą szkołę do współuczestniczenia w akcji edukacyjnej „Twoja krew – moje życie”. Za zrealizowanie scenariuszy lekcji w ramach akcji, przyczyniając się do uzupełnienia wiedzy nt. honorowego oddawania krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych, otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi – powiedziała prowadząca uroczystość, Małgorzata Kulińska.
Jubileuszowym uroczystościom towarzyszyły wystąpienia zaproszonych gości, pokaz pierwszej pomocy, część muzyczna i artystyczna oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego. Najważniejsze jednak było złożenie podziękowań wszystkim honorowym dawcom krwi za ich wspaniałą postawę, a także opiekunom oraz przedstawicielom PCK i dyrekcji szkoły, że przez lata służyli pomocą i byli wsparciem we wszystkich podejmowanych działaniach. Nazwiska wszystkich honorowych dawców, znalazły swoje miejsce na wyjątkowej dekoracji w kształcie pięknego czerwonego serca.
Specjalne gratulacje i podziękowania skierowali do honorowych dawców, opiekunów oraz dyrekcji szkoły dyrektor RCKiK, Krzysztof Korzeniowski oraz Jolanta Rowecka i Sebastian Wyskocki, którzy przy okazji podzielili się wspomnieniami o tym, jak Młodzieżowy Klub przy Rejonowej Grupie SIM Koło oraz Szkolne Koło Honorowych Dawców Krwi w Kościelcu powstawały. – To wspaniałe, co robicie. Uczestniczę we wszystkich akcjach krwiodawstwa w Kole. Podczas ostatniej, która odbyła się 30 listopada, zgłosiło się ponad 150 dawców, z tego ponad 95 procent to młodzi ludzie – powiedziała Jolanta Rowecka.
W ramach obchodów 15-lecia istnienia koła, ogłoszony został konkurs plastyczny, w którym udział wzięło 15 uczniów. Ich prace były wystawione w auli szkoły, a laureaci zostali nagrodzeni podczas uroczystości. Prace bardzo spodobały się dyrektorowi Krzysztofowi Korzeniowskiemu i zaproponował, że chętnie wypożyczy je, by zrobić z nich wystawę w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.