W Kłodawie odbyły się powiatowe obchody Święta Policji

0
241

Obchody Święta Policji w powiecie kolskim odbyły się 6 sierpnia w Kłodawie. Rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną przez kapelana kolskich policjantów ks. Józefa Wronkiewicza oraz ks. prałata Jerzego Dylewskiego w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie. Główna część obchodów Święta Policji odbyła się w hali Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie.

Otwarcia okolicznościowej akademii dokonał dowódca uroczystości, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole kom. Marek Zakrocki, który złożył meldunek komendantowi wojewódzkiemu Policji w Poznaniu.

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście. Wśród przybyłych byli m.in. komendant wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka, poseł na Sejm RP Leszek Galemba, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, przedstawiciele samorządów lokalnych powiatu kolskiego na czele ze starostą kolskim Robertem Kropidłowskim, przedstawiciele NSZZ Policjantów KWP w Poznaniu i KPP w Kole, a także NSZZ Emerytów i Rencistów Policji powiatu kolskiego.

Komendant KPP w Kole nadkom. Roman Pankowski podziękował wszystkim policjantom za zaangażowanie w służbę, skuteczne oraz sumienne realizowanie niełatwych obowiązków i zadań służbowych. Wyraził również swoje uznanie dla pracowników cywilnych Policji, a następnie komendant wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka wspólnie z szefem kolskich policjantów wręczyli funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. W bieżącym roku taki awans otrzymało 52 funkcjonariuszy, w tym 2 w korpusie oficerów młodszych, 30 w korpusie aspirantów, 14 w korpusie podoficerów oraz 6 w korpusie szeregowych. W trakcie uroczystości wręczono także medale NSZZ Policjantów oraz wyróżniono pochwałami pracowników Korpusu Służby Cywilnej kolskiej komendy za wzorowe wykonywanie obowiązków w zakresie administracyjnym i logistycznym.

W dalszej części uroczystości nadinsp. Piotr Mąka podziękował kolskim policjantom za dotychczasowy trud i działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Koła oraz złożył życzenia wszystkim pracownikom kolskiej Policji. Okolicznościowe przemówienia wygłosili również zaproszeni goście.

źródło i zdjęcia: KPP w Kole