W Borysławicach Kościelnych pod hasłem „Uczcijmy 100-lecie niepodległości nauką i sztuką”

0
399

Społeczność Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych realizuje kolejny projekt edukacyjny. Tym razem, w związku z przypadającą setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, przedsięwzięcie realizowane jest pod hasłem „Uczcijmy 100-lecie niepodległości nauką i sztuką”.

Głównym założeniem projektu jest integracja międzypokoleniowa w celu zwiększenia wiedzy na temat historii naszego państwa i patriotyzmu, a także umiejętności uczniów w różnych dziedzinach sztuki.

Tegoroczne hasło projektu zwraca szczególną uwagę na zagadnienia związane z obchodzoną tym roku 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Lekcje nauczania zintegrowanego, zajęcia przedmiotowe II etapu edukacyjnego, połączone z działalnością pozalekcyjną, mają pobudzić w dzieciach i młodzieży wspólne działania ukierunkowane na wzbudzenie zainteresowań historią kraju, regionu, a także na rozwijanie poczucia patriotyzmu i poszanowania dla symboli narodowych.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu br., a jego koniec związany z opracowaniem wyników, wniosków i wytworów pracy nastąpi w maju 2019 roku. Wśród realizowanych przedsięwzięć znajdują się m.in. konkurs „Chrońmy drzewa”, polegający na zbiórce makulatury, akcja „Sprzątanie Świata”, która swym zasięgiem objęła nie tylko otoczenie szkoły, ale również znajdujący się w Borysławicach Kościelnych kopiec Tadeusza Kościuszki, wycieczka do „Ekomuzeum” w Krzykosach połączona z ogniskiem. Istotną rolę odegrał również „Rajd Niepodległościowy”, podczas którego uczniowie wraz z opiekunami wybrali się jednośladami do miejsc pamięci narodowej, gdzie przy pomniku powstańców styczniowych w Nowinach Brdowskich złożono kwiaty. Są to też konkursy plastyczne: „Namaluj mi Wolność” oraz „Krajobrazy Naszej Ojczyzny”, a także konkurs „Niepodległość na gazetkach szkolnych i klasowych”, czy literacki „Kocham swoją małą ojczyznę”. Oprócz tego uczniowie wzięli udział w wyjeździe do kina na film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”.

źródło i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Borysławicach Kościelnych