Wójt gminy Koło z wotum zaufania i absolutorium

0
179
absolurium

Realizacja założeń budżetu za 2019 rok była najważniejszym punktem wczorajszej sesji Rady Gminy Koło. Zanim jednak wójt Mariusz Rybczyński przekazał informacje o wykonaniu planu finansowego, zaprezentował raport o stanie gminy. Przyjęcie tego dokumentu było podstawą do udzielenia wotum zaufania włodarzowi. – Analizując poprzednie lata budżetowe, zauważyłem, że z reguły po roku wyborczym widać było drastyczny spadek wydatków inwestycyjnych, natomiast za 2019 rok ta reguła jakby została przełamana. Wydatki majątkowe są na takim poziomie, na jaki pozwala budżet, ale nie są radykalne niższe. To dobry prognostyk na dalsze lata pracy wójta i rady – skomentował przewodniczący Władysław Włodarczyk, po czym radni bez dodatkowej dyskusji podjęli uchwałę o udzieleniu włodarzowi wotum zaufania.

W najważniejszych liczbach budżet gminy Koło za 2019 rok przedstawia się następująco. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 36 348 785 złotych, co stanowi ponad 101,52 procent zakładanego planu rocznego, natomiast wydatki zostały wykonane na sumę 35 939 700 złotych, co daje 96,93 procent planu. Wydatki majątkowe wyniosły 3 934 111 złotych, co stanowi 95,14 procent założeń. W wyniku realizacji budżetu za 2019 rok powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 409 084 złote, przy planowanym deficycie w wysokości 1 275 000 złotych. Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2019 roku wynosiło 3,6 mln złotych. W ubiegłym roku samorząd nie zaciągał kredytów.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, komisja rewizyjna oraz wszystkie komisje stałe Rady Gminy Koło pozytywnie zaopiniowały wykonanie planu finansowego za ubiegły rok. Przewodniczący komisji rewizyjnej Mirosław Borkowski, prezentując opinię organu kontrolnego, stwierdził, że włodarz w dysponowaniu środkami publicznymi kierował się zasadami oszczędności, legalności, celowości i zasadności. Komisja nie wniosła uwag do zaprezentowanego sprawozdania.

Po przyjęciu uchwały o udzielenie wójtowi absolutorium, co odbyło się jednogłośnie, Mariusz Rybczyński otrzymał gratulacje oraz kwiaty – Wotum zaufania i absolutorium to ocena pana dokonań. Tak naprawdę był to pierwszy rok pana pracy na stanowisku wójta i w imieniu rady oraz własnym życzę, by kolejne lata były owocne i skutecznie wpływały na polepszenie jakości życia naszych mieszkańców – mówił przewodniczący organu stanowiącego. Do słów tych dołączyła jego zastępczyni, dziękując Mariuszowi Rybczyńskiemu za codzienną życzliwość, pracowitość, zaangażowanie, otwartość, optymizm i uśmiech. Ciepłe słowa i podziękowanie usłyszała także skarbnik gminy Ilona Majewska. Jest pani podporą wójta i całej rady – powiedziała Wanda Mielczarek. Włodarz wyraził wdzięczność za miłe słowa i podkreślił, że realizacja budżetu to owoc dobrej współpracy z radnymi. Podkreślił też rolę i znaczenie wszystkich pracowników urzędu oraz jednostek administracyjnych samorządu, bez których tego absolutorium by nie było. Wyraził też nadzieję na dalszą owocną pracę i dobre pomysły, które będą skutkować zadowoleniem mieszkańców.

Portal okrągłemiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane. Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here