Trwa sesja Rady Gminy Koło. – Spotykamy się dziś w wyjątkowym i trudnym czasie – powiedział wójt Mariusz Rybczyński

0
145
sesja-gmina-Koło

Punktualnie o 13.00 posiedzenie sesyjne rozpoczęli radni gminy Koło. Już na wstępie przewodniczący Władysław Włodarczyk poinformował o możliwości skorzystania ze środków ochrony osobistej. W obradach udział bierze 14 rajców, którzy zasiedli w większej niż zwykle odległości od siebie. W sesji uczestniczy też wójt Mariusz Rybczyński, skarbnik Ilona Majewska, sekretarz Żaneta Siwińska oraz radca prawny Jacek Kubiak. Nie ma obserwatorów, sołtysów ani innych gości.

W programie dzisiejszego posiedzenia znajdują się m.in. sprawozdanie wójta z działalności między sesjami, interpelacje, zapytania i wnioski radnych, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koło na 2020 rok, podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole wraz z odpowiedzią na skargę, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Koło środków stanowiących fundusz sołecki, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji „Strategii Gminy Koło na lata 2015 – 2020”, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Koło w 2020 roku, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Koło dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P w 2020 roku, podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koło na 2020 rok, podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koło na lata 2020-2023, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Koło w roku 2019, sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole za 2019 rok, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 dla gminy Koło za 2019 rok, sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Koło za 2019 rok, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 za rok 2019. – Spotykamy się dziś w wyjątkowym i trudnym czasie. Mamy zamknięte szkoły, biblioteki. Mamy ograniczenia w urzędzie, petenci nie są wpuszczani do budynku. Na szczęście, uczniowie mogą uczyć się zdalnie. W tym czasie chciałbym państwa prosić o wyrozumiałość i odpowiedzialność za innych. Od dziś, w trosce o bezpieczeństwo, zamykamy PSZOK. Zbiórka odpadów będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem. Chciałby już podziękować radnym, bo dziś jest ten dzień, w którym państwo zdecydują o przeznaczeniu kwoty 45 000 złotych na zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem dla SP ZOZ-u w Kole – powiedział wójt Mariusz Rybczyński, dodając, że w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia SARS CoV-2 zostały zakupione kombinezony ochronne, okulary, żele do mycia, płyny dezynfekujące i maski. Cześć z nich zostało rozdysponowane do czterech jednostek OSP. Z zakupionych materiałów korzystają też pracownicy UG Koło. Poniesione wydatki to 16 000 złotych.

Sesja trwa. Obrady można śledzić na: https://www.youtube.com/watch?v=-5LcEQqX4Zs

zdj. youtube

Portal okrągłemiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane. Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here