Susza to ogromny problem. W planach budowa kolejnych jazów na Rgilewce

0
459
om-2

Od Wielkopolski prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca rozpoczął przegląd inwestycji mających przeciwdziałać skutkom suszy. W spotkaniu w gminie Grzegorzew towarzyszyli mu poseł na Sejm RP Leszek Galemba, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, starosta kolski Robert Kropidłowski, wójt gminy Grzegorzew Bożena Dominiak, wójt gminy Koło Mariusz Rybczyński, dyrektor PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Bogumił Nowak oraz dyrektor PGW WP Zarządu Zlewni w Kole Jan Bartczak.

Konferencja dotyczyła suszy, której skala jest coraz większa, oraz dalszym planom jej zapobiegania. Wybór miejsca spotkania nie był przypadkowy. Pod koniec 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole wybudowało w tym miejscu nowy jaz na potrzeby retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych Rgilewki w celu zapobiegania skutkom suszy w dolinie. Jest to już kolejny, trzeci jaz, który powstał na tej rzece, na terenie gminy Grzegorzew.

Problem braku wody oraz obniżanie jej poziomu w rzekach i jeziorach jest coraz poważniejszy, i wymaga działań. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które wdraża szereg rozwiązań, mających złagodzić skutki tych niekorzystnych zjawisk. Jednym z nich jest retencja korytowa, pozwalająca zatrzymać wodę w górnych partiach zlewni rzek, przeciwdziałając jej nadmiernemu spływowi z gruntów rolniczych i leśnych.

RZGW Wód Polskich w Poznaniu ogłasza kolejne przetargi na zadania w programie kształtowania zasobów wodnych, którego zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych. Z powodu postępującej suszy ogółem na ten cel w Regionie Wodnym Warty przeznaczono 19,7 mln złotych. Kwota zostanie przeznaczona na działania poprawiające bilans wodny w zlewniach rolniczych na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu.

RZGW Wody Polskie w Poznaniu, na najbliższe dwa lata, zaplanował kilkanaście inwestycji w zakresie retencji korytowej oraz jeziornej. W tym roku ma być zakończona budowa 6 jazów na rzece Rgilewce. Te prace pochłoną 12,5 mln zł.

źródło: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, poznan.wody.gov.pl