Sprawa w trybie wyborczym. Kandydat na burmistrza Dąbia, Zbigniew Mielczarek, prostuje nieprawdziwe informacje!

0
983

W trybie wyborczym, przed Sądem Okręgowym w Koninie, odbyła się sprawa założona przez kandydata na burmistrza Dąbia, Tomasza Ludwickiego, przeciwko drugiemu kandydatowi na burmistrza Dąbia, Zbigniewowi Mielczarkowi. Na posiedzeniu, które odbyło się 11 października br., zawarta została ugoda, na mocy której Zbigniew Mielczarek zobowiązał się dokonać sprostowania podawanych niezgodnych ze stanem faktycznym informacji o zaciągniętych kredytach i wysokości zadłużenia gminy. Dąbie. Chodzi o kwoty łącznego zadłużenie gminy Dąbie na rok 2018 w wysokości 10 945 820 zł, zaciągnięcia kredytu w 2017 roku na kwotę 3 023 296 zł oraz zaciągnięcia kredytu w 2018 roku w wysokości 6 568 116 zł.

Informacje te Zbigniew Mielczarek oparł na treści uchwał Rady Miejskiej w Dąbiu, co nie jest jednoznaczne z faktycznym zaciągnięciem kredytów przez samorząd. W związku z powyższym Zbigniew Mielczarek zobowiązał się dokonać sprostowania tych informacji poprzez nagranie i opublikowanie oświadczenia na profilu KWW Zbigniewa Mielczarka na FB przez 4 dni, począwszy do 11 października od 20.00 do 15 października 2018 do 20.00, oraz poprzez wydrukowanie i kolportaż 100 ulotek na terenie miejscowości Majdany, Ladorudz, Grabina Wielka w gminie Dąbie i włożenia ich do skrzynek pocztowych mieszkańców.

Tymczasem burmistrz Tomasz Ludwicki informuje, że zadłużenie gminy Dąbie na 9 października br. wynosi 2 932 000 zł. Kwota 2 932 000 zł to zadłużenie, jakie powstało w trakcie kadencji Zbigniewa Mielczarka i jest sukcesywnie spłacane, a dąbski samorząd nie zaciągał żadnych nowych kredytów i pożyczek w kadencji 2014-2018.