Samorządowcy podsumowali. Rok 2020 był dla gminy Koło bardzo dobry

0
159

Mimo wielu trudności, związanych przede wszystkim z pandemią, rok 2020 był dla gminy Koło bardzo dobry mówi wójt Mariusz Rybczyński. – Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym mogliśmy zrealizować zadania inwestycyjne. Pozwoliły nam one również skonstruować budżet na 2021 rok. Podkreślić należy, że korzystaliśmy z bardzo wielu źródeł dofinansowania i rożnych wysokości, czyli staraliśmy się w jak największym stopniu zmniejszać obciążenia naszych mieszkańców. Każde dofinansowanie zewnętrzne, duże czy małe, to oszczędności dla budżetu. Łącznie pozyskaliśmy 5 749 382 złotych, co w historii naszego samorządu jest wielkością rekordową.

Wśród zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 roku przy udziale środków zewnętrznych znajdują się m.in.:

– przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493528P w miejscowości Kiełczew Smużny Czwarty o wartości 629 516 zł, z dofinansowaniem w kwocie 146 000 zł,

– rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 493517P w miejscowości Chojny. Wartość robót opiewa na 1 092 732 zł, z dofinansowaniem w kwocie 604 985 zł pochodzącym z Funduszu Dróg Samorządowych,

– usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – kwota dotacji 121 692 zł,

– usuwanie azbestu z terenu gminy Koło w łącznej liczbie 154,5 tony od 72 osób. Koszt przedsięwzięcia to 48 723 zł w 100 procentach sfinansowany z WFOŚiGW w Poznaniu,

– realizacja programu „Szatnia na Medal” w Szkołach Podstawowych w Powierciu i Wrzącej Wielkiej o wartości 256 469 zł, z dofinansowaniem w kwocie 100 000 zł,

– utworzenie dwóch ekopracowni w Szkołach Podstawowych w Powierciu i Sokołowie za 68 420,16 zł, przy wsparciu z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 47 200 zł,

– realizacja projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła+” za 59 800 zł i 53 520 zł,

– budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Powierciu oraz przebudowa sieci wodociągowej we Wrzącej Wielkiej. Planowane dofinansowanie z PROW-u wynosi 270 104 zł,

przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie o wartości robót na poziomie 80 578,84 zł, z dofinansowaniem z PROW-u w kwocie 46 131 zł,

zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w Powierciu i Wrzącej Wielkiej o wartości 316 688,10 zł,

– budowa lamp ulicznych hybrydowych w miejscowościach Chojny, Kiełczew Smużny Pierwszy, Kiełczew Górny i Mikołajówek o łącznej wartości 60 900,00 zł.

W roku 2020 wykonaliśmy dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy 50 kWp każda w hydroforni we Wrzącej Wielkiej i oczyszczalni ścieków w Powierciu, żeby obniżyć rachunki związane z zużyciem energii. Wspólnie z Powiatem Kolskim i kolskim samorządem miejskim realizowaliśmy i nadal kontynuujemy zadanie budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P, z którą wiążemy nadzieje związane nie tylko z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych ale głównie z rozwojem przedsiębiorczości w regionie – informuje włodarz. – W 2020 roku zrealizowaliśmy 5 zadań drogowych w Chojnach, Kiełczewie Smużnym Czwartym, Czołowie-Kolonii (ul. Sienkiewicza), Powierciu (ul. Konwaliowa) i Borkach (ul. Polna) o łącznej długości 2,56 km. Wspólnie z Powiatem Kolskim wyremontowaliśmy fragmenty dróg powiatowych w Kiełczewie Smużnym Czwartym i odcinek Dzierawy – Lubiny oraz ukończyliśmy chodnik w Kiełczewie Smużnym Pierwszym. Realizacja zadań drogowych to w tej chwili długi proces, wykraczający poza jeden rok budżetowy. Każda inwestycja drogowa poprzedzona jest sporządzeniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co również czyniliśmy po to, żeby budować drogi i starać się o ich finansowanie w kolejnych latachwyjaśnia wójt.

Ponadto w 2020 roku gmina Koło pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP we Wrzącej Wielkiej, Powierciu, Kiełczewie Smużnym Pierwszym i Ochlach w kwocie 93 134 zł. Środki w 100 procentach pochodzą z WFOŚiGW w Poznaniu. Zrealizowany został też zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Wrząca Wielka i Powiercie w ramach Funduszu Sprawiedliwości za sumę 24 240 zł. 99 procent tej kwoty stanowi dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sukcesem samorządu jest porozumienie zawarte z m.in. z Wodami Polskimi, które pozwoli zrealizować duże przedsięwzięcie hydrologiczne o wartości 1 525 200 zł na terenie gminy przy niewielkim udziale finansowym samorządu (150 000 zł), a także kontynuacja porozumienia zawartego 8 lipca 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczącego Programu „Czyste Powietrze”, dzięki któremu mieszkańcy gminy Koło, właściciele budynków jednorodzinnych mogli uzyskać dofinansowanie związane z termomodernizacją i wymianą pieców w kwocie 498 986 zł w 2020 roku. Warto dodać, że od początku realizacji porozumienia jest to już kwota 1 187 517 zł. Gmina prowadzi doradztwo, udziela pomocy w pisaniu wniosków o udzieleniu dotacji oraz rozliczaniu uzyskanego dofinansowania. W 2020 roku z pomocy skorzystało 35 mieszkańców na kwotę 688 531 zł.

Poza realizacją własnych potrzeb gmina pomaga innych podmiotom. – Wsparliśmy dotacją w wysokości 20 000 zł parafię rzymskokatolicką we Wrzącej Wielkiej, dzięki której i wsparciu z Ministerstwa Kultury (290 000 zł) udało się wyremontować częściowo zabytkowy kościół. Kwotą 45 000 zł wsparliśmy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej. Dotowaliśmy również kwotą 100 000 zł Szkołę Podstawową nr 4 w Kole i dowóz dzieci z terenu gminy Koło do szkół w Kole. Sporządzona została też, na koszt naszej gminy, dokumentacja wraz z uzgodnieniami ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 270. Zadeklarowaliśmy również wkład własny do tej inwestycji – dodaje Mariusz Rybczyński.

Włodarz wie, że sukces gminy to zasługa także wszystkich pracowników urzędu. – Praca urzędu to nie tylko realizacji inwestycji i zabieganie o finansowanie, to także, albo przede wszystkim, rozwiązywanie problemów i służba mieszkańcom. Bez pracy urzędników nie mógłbym realizować się jako wójt, dlatego bardzo dziękuję wszystkim pracownikom urzędu i instytucji podległych podkreśla wójt.

Miniony rok dla każdego z nas był pod wieloma względami trudny i zaskakujący. Jako przewodniczący komisji budżetu i finansów oceniam go przez pryzmat budżetu naszej gminy. Pandemia koronawirusa, związane z nim obostrzenia i lockdowny miały na niego niebagatelny wpływ, jednak myślę, że paradoksalnie, w ostatecznym rozrachunku, ten rok był dla naszej gminy bardzo dobry. Pozyskaliśmy rekordowe środki zewnętrzne – prawie 6 000 000 zł. Pandemia spowodowała zwiększenie konkurencji firm startujących w przetargach, co przełożyło się na obniżenie kosztów, a pan wójt podjął odważną decyzję nie tylko o niezaprzestawaniu inwestycji, ale ich zwiększeniu, co okazało się sukcesem. Wisienką na inwestycyjnym torcie były, w mojej ocenie, realizowane już na sam koniec roku dwie instalacje fotowoltaiczne w hydroforni we Wrzącej Wielkiej i w oczyszczalni ścieków w Powierciu. Inwestycje te, oprócz niewątpliwych oszczędności, które przyniosą w kolejnych latach, czynią gminę Koło liderem zielonej energii w naszym powiecie, a jeżeli dodamy do tego 500 000 zł, które otrzymali nasi mieszkańcy z programu „Czyste Powietrze”, to można powiedzieć, że jesteśmy proekologiczną gminą. Rok 2020 to też wzmocnienie gminy w Internecie. Nowoczesna strona internetowa i oficjalny profil urzędu na Facebooku, szczególnie w dobie pandemii, okazały się bardzo dobrym kanałem dotarcia z informacjami do mieszkańców. To moim zdaniem był bardzo dobry rok, który zapewnił gminie Koło zrównoważony rozwój na miarę naszych możliwości mówi radny Radosław Małecki. – To był specyficzny rok. Trudny dla nas wszystkich, jednak patrząc z perspektywy samorządu, był to kolejny rok realizacji wielu inwestycji i programów, które były skutkiem podejmowanych uchwał oraz bardzo dobrej współpracy rady z organem wykonawczym. Był to rok rekordowy pod względem pozyskanych zewnętrznych źródeł finansowania. To kolejny rok, kiedy znacząco wzrastały nakłady na wydatki inwestycyjne, co znalazło odbicie w poprawie jakości życia mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie oczekiwania i potrzeby mogły być zrealizowane, ale nie zwalniamy tempa i ufam, że kolejny rok będzie obfitował w pozytywne zdarzenia, poprawiające jakość życia naszych mieszkańców zaznaczył przewodniczący Rady Gminy w Kole Władysław Włodarczyk.

Przed samorządowcami kolejny rok i kolejne inwestycyjne wyzwania. Start niektórych miał miejsce już w 2020 roku. – Wśród pozyskanych środków, które będą wydatkowane w 2021 roku są te z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Sportowa Polska na remont trzech przyszkolnych sal gimnastycznych w miejscowościach Powiercie, Wrząca Wielka i Sokołowo. Planowane koszty opiewają na 1 681 964 zł, z czego dofinansowanie wynosi 765 600 zł. Na rozbudowę przedszkola w Powierciu, z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, gmina otrzymała 2 500 000 zł, a z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 500 000 zł. Złożyliśmy też wniosek w ramach PROW-u 2014-2020 na zadanie polegające na zmianie pokrycia dachowego i wykonanie grzewczej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym w budynku komunalnym pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej w Dzierawach. Planowane koszty wynoszą 76 516 zł, a dofinansowanie 48 687 złotych – informuje wójt gminy Koło Mariusz Rybczyński.

zdjęcia: Urząd Gminy Koło, archiwum okrągłemiasto.pl

Portal okrągłemiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane. Jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here