Przy wsparciu środków zewnętrznych. Planowana jest modernizacja zaplecza stadionu w Babiaku

0
427

Planowane jest unowocześnienie szatni oraz zaplecza sanitarnego stadionu w Babiaku, bowiem aktualny ich stan nie spełnia już wymogów. Będzie to zatem kolejny, III etap modernizacji obiektu. Przedsięwzięcie będzie kosztować około 70.000 zł, z czego niemal połowę pokryje dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.W związku z tym w budżecie gminnym zwiększyliśmy już wydatki. Zasada jest bowiem taka, że najpierw zabezpieczamy całość środków na zadanie, a dopiero potem otrzymujmy pomoc finansową. Teraz przed nami procedury przetargowe oraz poinformowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o tym, że wykonawca został wyłoniony, a następnie podpisanie umowy na dofinansowanie – poinformował wójt gminy Babiak, Wojciech Chojnowski.

W założeniach jest zamontowanie nowoczesnych urządzeń, również takich, które zapobiegną ich niszczeniu.