Przedstawienie, jasełka i konkurs w Zespole Szkół w Brdowie

0
464

W Zespole Szkół w Brdowie cała społeczność szkolna świętowała zbliżające się Boże Narodzenie. W tym celu w sali gimnastycznej miały miejsce dwa przedstawienia przygotowane specjalnie na tą okazję. Pierwsze jest dziełem uczniów klasy III gimnazjum. Był to obrazek współczesnej rodziny, która z różnych przyczyn nie może lub nie chce być razem w święta Bożego Narodzenia. Emigracja zarobkowa, awans, pieniądze, kariera nie zawsze można pogodzić z życiem rodzinnym. Spektakl skończył się jednak optymistycznym przesłaniem. Rodzina i wspólnota są najważniejsze. Bycie razem w te święta jest silniejsze niż wszystkie inne, wydawałoby się, ważne powody. Następnie młodsze klasy VII, VI, Va i Vb zaprezentowały jasełka, ale w odmiennej formie, bo w obrazkach pantomimicznych. Słowa wypowiedziane później dopełniły obrazu. Oba spektakle powstały pod kierunkiem Marioli Cedzidło i zostały splecione występem skrzypcowym rodzica i absolwenta brdowskiej szkoły, Macieja Kołodziejskiego i jego córki, uczennicy szkoły. Artyści pięknie zagrali kolędy w skrzypcowym duecie i ciekawej aranżacji.

Następnie ojciec Paweł odczytał fragment Ewangelii, a dyrektor szkoły podsumował i przedstawił zebranym wyniki konkursu ogłoszonego w listopadzie na najciekawiej świątecznie udekorowaną salę lekcyjną. Do ozdabiania sal włączyli się także rodzice. W opinii komisji najpiękniej ubrana była sala klasy Va. Na drugim miejscu uplasowały się klasy I i III, a na trzecim – klasa IV. Pozostałe otrzymały wyróżnienia za ciekawe detale w dekoracji klasowej.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione zespoły otrzymały od dyrektora okolicznościowe dyplomy. Dariusz Racinowski złożył też życzenia świąteczne całej społeczności szkolnej. Życzył wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz obecnym rodzicom, aby „maleńka miłość” zagościła we wszystkich sercach i domach. Podziękował przy tym za wspólną pracę i pomoc w kończącym się roku. Na zakończenie wszyscy obecni w sali podzielili się opłatkiem przyniesionym przez ojca proboszcza, Stanisława Jarosza. Dalsza część uroczystości odbyła się klasach, gdzie uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami celebrowali klasowe wigilie.

źródło i zdjęcia: ZS w Brdowie