Nowa droga w gminie Koło połączyła dwa sołectwa

0
266

Długo wyczekiwana modernizacja drogi gminnej Wrząca Wielka – Dorobna stała się faktem. Przebudowa dotyczyła 1 251,5 metrów nawierzchni o szerokości 5,5 metra wraz z poboczami. W zakresie przeprowadzonych prac było też wykonanie odwodnienia i kanału technologicznego. Trakt łączy sołectwa Kaczyniec i Kamień. Wykonawcą prac budowlanych była firma Trans – Spili z Lichenia Starego, a koszt przeprowadzonych robót zamknął się w kwocie 982.482 złotych, z czego 500 000 złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

We wczorajszym oficjalnym oddaniu do użytku przebudowanego traktu, oprócz grupy mieszkańców z sołtysami, udział wzięli poseł Leszek Galemba, wójt gminy Koło Mariusz Rybczyński, któremu towarzyszyli pracownicy Urzędu Gminy w Kole, radni oraz przedstawiciele wykonawcy prac i nadzoru budowlanego. Obecny był także proboszcz parafii we Wrzącej Wielkiej ks. Marcin Sadownik, który poświęcił drogę oraz pobłogosławił jej użytkowników. Zanim jednak się to stało, grupa zebranych na spotkaniu dokonała uroczystego przecięcia wstęgi. Cieszę się z zakończonej inwestycji i mam nadzieję, że droga ta będzie dobrze służyć wszystkim mieszkańcom, czego serdecznie życzę – powiedział wójt Mariusz Rybczyński.

Przebudowa traktu Wrząca Wielka – Dorobna, znalazła się w przygotowanym przez samorząd gminny programie inwestycji drogowych zaplanowanych na lata trwającej kadencji. – To program na lata 2019-2023. Na posiedzeniach rady toczyły się dyskusje o tym, która droga jest ważniejsza, i która spełnia określone warunki. Ta, biorąc pod uwagę realizację programu, powstała szybko, choć wszyscy wiemy, że mieszkańcy czekali na nią bardzo długo, bo 20 lat – dodał przewodniczący Rady Gminy w Kole Władysław Włodarczyk. – Jestem bardzo zadowolony, że gmina Koło i jej społeczeństwo są bogatsze o kolejną drogę, bo drogi nas łączą i każda inwestycja jest czymś, z czego wszyscy będziemy korzystać. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, z którego pochodzi dotacja na budowę tej nawierzchni, został stworzony po to, by wspierać lokalne społeczności i budować je w małych miejscowościach. A na tę drogę mieszkańcy czekali 20 lat. Będę wspierał takie działania i cieszę się z panujących w tym samorządzie zgody i współpracy oraz składanych o dofinansowanie wniosków – zaznaczył poseł Leszek Galemba.

Z okazji oddania do użytku nowej nawierzchni list gratulacyjny przesłał także wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.