Kiedyś płyty, dziś gładki asfalt. Budowa drogi w Tarnówce, w gminie Grzegorzew, zakończona

0
521
DSC08482

Nieco ponad 570 tysięcy złotych kosztowała budowa kilometrowego odcinka traktu w Tarnówce, w gminie Grzegorzew. Ciąg komunikacyjny został zbudowany przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość wsparcia opiewała na 395 968 złotych. Pozostałą cześć, czyli 177 532 złote stanowił wkład własny gminy Grzegorzew. Modernizacja drogi została zakończona, a dziś nawierzchnia oficjalnie oddana do użytku. Budowa była wyczekiwana przez okolicznych mieszkańców, gdyż stanowi ważny szlak łączący gminy Grzegorzew, Dąbie, Olszówka i Koło.

Lokalna społeczność drogę nazywała „patatajką” lub „drogą po płytach”, gdyż ułożone były na niej płyty. Jak wyjaśniła wójt gminy Grzegorzew przy pomocy mieszkańców, 33 lata temu, w tej miejscowości prowadzone były próby odwiertów w poszukiwaniu złóż ropy naftowej. Ciężki sprzęt, który przyjechał, miał kłopoty w przemieszczaniu się, więc położono płyty. Teraz wykonawca prac zmagał się z nimi, a w chwili gdy zostały zdjęte, okazało się, że grunt jest sypki i trzeba było go należycie wzmocnić – mówiła Bożena Dominiak.

W uroczystym sfinalizowaniu inwestycji udział udział m.in. posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz powiatu kolskiego i gminy Grzegorzew, radni powiatowi i gminni, duchowni, wykonawcy prac budowlanych oraz okoliczni mieszkańcy ze swoimi sołtysami i członkami rad sołeckich.

Nie brakło ceremonii przecięcia wstęgi oraz poświęcenia drogi, którego dokonał proboszcz parafii w Grzegorzewie ks. Krzysztof Pietryga.