GOPS w Babiaku informuje o dyżurach psychologa w grudniu br.

0
87

GOPS w Babiaku informuje o dyżurach psychologa w grudniu br. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów finansowych. Szczegółowy harmonogram powyżej.

źródło: Urząd Gminy w Babiaku