Gmina Dąbie rozpoczęła starania o pozyskanie dofinansowania na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

0
151

Dąbski samorząd ma zamiar pozyskać środki zewnętrzne na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnej na terenie gminy. W tym celu na minionej sesji Rady Miejskiej w Dąbiu podjęta została uchwała, która pozwala na przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. O fundusze z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach konkursu „Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie wielkopolskim nr 4.2.1. Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki oraz uzupełnienie istniejących” ubiegać się będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w Dąbiu. – Dziś zbiórka selektywna odbywa się w formie mobilnej, gdzie podstawowym PSZOK-iem jest RIPOK w Koninie. Uchwała, o której dziś mówimy, jest uchwałą organizacyjną, by w nadchodzącym naborze przystąpić do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w celu pozyskania środków na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Dąbie – powiedział burmistrz Tomasz Ludwicki, dodając, że w przyszłości punkty zlokalizowane w gminie staną się wymogiem formalnym, od którego nie będzie odstępstwa. – W związku z powyższym chcemy przygotować i wziąć udział w naborze o dofinansowanie na to przedsięwzięcie, a uchwała Rady Miejskiej w Dąbiu jest konieczna, by dopełnić formalności w celu przygotowania i złożenia wniosku.

Radni nie mieli wątpliwości odnośnie zasadności przegłosowania dokumentu i jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały w zaproponowanym kształcie.