W Powierciu podjęli ekowyzwanie i zdobyli nagrodę!

0
171

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Powierciu wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Ekowyzwanie organizowanej przez firmę Herlitz Polska. Każda szkoła mogła zgłosić klasy, których zadaniem było znalezienie zaśmieconych miejsc i przy użyciu rękawiczek i worków na śmieci je posprzątać. Każdy zebrany worek odpadów dawał 10 punktów, a dodatkowe 20 punktów przyznawane było za kreatywność dzieci. Uczniowie klas Ia i IIa podjęli to ekowyzwanie i zebrali prawie 40 worków śmieci, wykonali przepiękne plakaty i transparenty o tematyce ekologicznej oraz wzięli udział w zajęciach otwartych z ekologii. Kształtowanie postaw proekologicznych to jedno z najważniejszych wyzwań XXI wieku. Trzy najlepsze szkoły otrzymały nagrody główne, a 100 pierwszych, które się zgłosiły, nagrody pocieszenia. – Jesteśmy jedną z trzech szkół, które okazały się najlepsze. Nagrodą dla naszych dzieci będą artykuły papiernicze o wartości 1 000 zł dla każdej z klas – poinformowała dyrektor SP w Powierciu Edyta Ostruszka.

źródło i zdjęcia: SP w Powierciu