Czesław Freudenreich w kolskim ratuszu

0
133

Wykonana przez Piotra Kacprzaka z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu, jako praca dyplomowa, rzeźba Czesława Freudenreicha znalazła swoje miejsce w kolskim ratuszu. Cieszę się, że mamy wizerunek tego zacnego kolanina. Od dawna tu, w ratuszu, było jego miejsce powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski. Gipsowa rzeźba decyzją dyrektora PLSP Krzysztofa Pawlaka została bezpłatnie użyczona do końca 2022 roku. Będzie w ratuszu i każdy interesant oraz gość będzie mógł ją zobaczyć.

Czesław Freudenreich był ostatnim przedwojennym właścicielem fabryki fajansu w Kole. Chlubnie zapisał się na kartach historii, gdyż był nie tylko przemysłowcem i radnym miejskim, ale także działaczem niepodległościowym, społecznikiem, animatorem życia kulturalnego i oświatowego w Kole.

Od lat miasto szczyci się dokonaniami żyjącego na przełomie XIX i XX wieku Czesława Freudenreicha. Żywą pamięć o nim przywrócił honorowy obywatel naszego miasta Dariusz Matysiak, wskrzeszając i kontynuując przedwojenny zwyczaj wystawiania spektakli miejskich, w których wszystkie role grają mieszkańcy.

Warto też przypomnieć, że na poddaszu kolskiego ratusza znajduje się stała ekspozycja Muzeum Technik Ceramicznych „Fajans kolski – formy, dekoracje, techniki zdobnicze” imienia Czesława Freudenreicha, a w mieście zawiązało się stowarzyszenie, które przyjęło za cel zebranie środków na wybudowanie pomnika-ławeczki Czesława. Od kilku lat z inicjatywy MDK-u odbywają się w Kole Gale Czesławów honorujące osoby, instytucje i organizacje, które swoją działalnością, twórczością i aktywnością w sposób znaczący wpływają na rozwój i promocję miasta.

źródło i zdjęcie: Urząd Miejski w Kole