Byli na gali w Belwederze. Spółdzielnia „Ale Smacznie” laureatem konkursu „Sposób na sukces”!

0
443

Podczas uroczystej gali finałowej w Belwederze podsumowano wyniki XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces”. Wzięła w niej udział także Spółdzielnia Socjalna ,,Ale Smacznie” z gminy Dąbie, która została laureatem w kategorii inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Ideą konkursu ,,Sposób na sukces” jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych realizowanych na terenie obszarów wiejskich, które przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy, wykorzystują nowe rozwiązania technologiczne i organizacyjne oraz lokalny potencjał. Celem konkursu jest również promocja przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu o PROW na lata 2014-2020, upowszechnianie informacji o sposobach pozyskiwania środków na dofinansowanie inicjatyw gospodarczych, a także wymiana doświadczeń i współpracy pomiędzy uczestnikami konkursu.

Konkurs ,,Sposób na sukces” jest efektem wspólnych działań i partnerstwa pomiędzy Centrum Doradztwa Rolniczego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wielu instytucji społecznych i publicznych. Ważną rolę w propagowaniu idei tego konkursu odgrywają doradcy z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy znając lokalną społeczność zgłaszają przedsięwzięcia z terenu swojego działania.

W latach 2000-2018 z całego kraju wyłoniono 279 laureatów i wyróżnionych w konkursie. Ma on charakter stały i rozstrzygany jest raz w roku. W tegorocznej edycji należało zgłosić przedsięwzięcia, które zrealizowane zostały w 2016 roku i pierwszym półroczu 2017 roku na obszarach wiejskich i miastach do 20 tysięcy mieszkańców.

Rada konkursu, na podstawie odbytych wizyt u nominatów tegorocznej edycji, wyłoniła w trzech kategoriach piętnastu laureatów, a pięć podmiotów zostało wyróżnionych. Na galę finałową do pałacu Belwederskiego w Warszawie zaproszono wiceprezes Spółdzielni, Dorotę Nowosielską, burmistrza Dąbia, Tomasza Ludwickiego oraz pracownika WODR w Poznaniu, Annę Stanisławską, która zgłosiła nadnerzańską spółdzielnię do rywalizacji.

Wśród wielu wymogów regulaminowych kapituła konkursowa brała pod uwagę liczbę nowo utworzonych miejsc pracy, stopień wykorzystania lokalnego potencjału, innowacyjność przedsięwzięcia, działalność na rzecz ochrony środowiska i korzystanie ze środków unijnych.
Działalność Spółdzielni Socjalnej ,,Ale Smacznie”, która powstała 17 czerwca 2016 roku, jest niepowtarzalnym podmiotem na terenie gminy Dąbie. Wpisała się we wszystkie kryteria konkursowe i została nagrodzona przez kapitułę konkursu.

źródło i zdjęcia: Urząd Miejski w Dąbiu