Aż 81 nowych przypadków COVID-19 w powiecie kolskim. Zmarły kolejne 3 osoby

0
660

Az 81 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w powiecie kolskim odnotowanych jest dziś w raporcie Ministerstwa Zdrowia. To oznacza, że liczba wszystkich zakażonych od początku pandemii wynosi 1386. Zmarły kolejne 3 osoby, czyli od początku pandemii liczba ofiar COVID-19 na ziemi kolskiej zwiększyła się do 50.

Znaczny dobowy przyrost przypadków COVID-19 w naszym powiecie związany jest z ogniskiem koronawirusa zlokalizowanym w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Poniatowskiego w Kole. W placówce tej zakażonych jest 71 osób. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Agnieszka Rusin poinformowała, że do testów zgłoszonych zostało 189 osób, a wymazy pobrano od 186, z których 109 osób to mieszkańcy DPS-u, a 77 – personel placówki. Nie pobrano wymazów od 3 osób, gdyż dwóch mieszkańców domu przebywało w szpitalu, natomiast jedna osoba z personelu do niego nie przystąpiła. Badania wykazały, że spośród 109 pensjonariuszy 54 osoby mają wynik dodatni na obecność SARS-CoV-2, a spośród 77 wszystkich osób z personelu domu koronawirusa stwierdzono u 17.