Ważna dla nich była rozbudowa siedziby OSP Brdów

0
233
nie

O działaniach operacyjnych oraz wydatkach i inwestycjach przeprowadzanych przez jednostki OSP z terenu gminy Babiak w minionym roku, radnych oraz zebranych gości poinformował pracownik UG w Babiaku, a jednocześnie komendant gminny OSP Babiak, Paweł Sarnociński.

Na terenie gminy Babiak funkcjonuje 10 jednostek OSP, z czego 3 są zdolne do wykonywania zadań operacyjnych. Są to OSP Babiak, Brdów oraz Dębno Królewskie. – Zapala się światełko w tunelu, jeśli chodzi o OSP Bogusławice – podał Paweł Sarnociński. Z zestawień statystycznych wyjazdów jednostek wynika, że w 2019 roku druhowie z gminy Babiak brali udział w 185 akcjach, a w roku 2018 – w 238. Warto przy tym zaznaczyć, że członkowie OSP działają nie tylko w swojej gminie, ale też ościennych.

Paweł Sarnociński szczegółowo omówił wydatki na działalność OSP i wysokości pozyskanych dotacji do zakupu sprzętu. – Dotacje otrzymały OSP Babiak, Brdów i Dębno Królewskie. Było to dofinansowanie otrzymane w ramach dotacji na KSRG oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Realizowaliśmy też program przy wsparciu środków Funduszu Sprawiedliwości.

Ekwiwalent dla druhów w 2019 roku wyniósł 56 010,47 złotych. Strażacy brali udział w działaniach łącznie 1 783 godziny. Wynagrodzenie dla kierowców ochotników opiewało na 7 600 złotych. Koszt stanowił też zakup materiałów i wyposażenia, który w 2019 roku kształtował się na poziomie 103 348 złotych. W kwocie tej zawiera się koszt zakupu paliwa, części zamiennych i elementów wyposażenia. Druhowie nabyli 7 199 litów oleju napędowego i 1 054 litry benzyny bezołowiowej.

Niezwykle ważna dla druhów była rozbudowa siedziby OSP Brdów. Inwestycja rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy na ten cel, a dokładnie na wykonanie prac projektowych i zakup bramy garażowej, została przekazana dotacja z gminy Babiak. W 2018 mało miejsce opracowanie wniosku i złożenie go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Kwota wnioskowana to 368 552 złote, ale po przetargu OSP Brdów otrzymało 231 966 złotych. W 2019 roku rozpoczęły się prace i wystąpiła potrzeba zdobycia dodatkowych funduszy na wykonanie sufitu sali głównej budynku. Na ten cel, za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, pozyskano 29 704 złote. Inwestycję wsparła także gmina Babiak z budżetu, a ponadto udzielona została pożyczka zwrotna w kwocie 138 226 złotych, w celu opłacenia faktur, w oczekiwaniu na przekazanie środków z urzędu marszałkowskiego. Już została spłacona.

Podliczając fundusze zewnętrzne wychodzi, że na inwestycję pozyskano 261.617,90 złotych środków zewnętrznych. Do tego dodać należy z budżetu gminy 253.196,40 złotych. Zatem całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się na poziomie 514 811,30 złotych.

W podsumowaniu Paweł Sarnociński podziękował zastępcy wójta Radosławowi Bartczakowi za pomoc z pozyskaniu i rozliczeniu wszystkich środków zewnętrznych, a wójt Wojciech Chojnowski zaznaczył, że po skali wydatków widać, iż gmina stara się inwestować w bezpieczeństwo mieszkańców.