W planach remont ulicy Konopnickiej w Kole. Będzie połączenie odcinków ulicy Staffa

0
86

Powiatowi radni, na wniosek zarządu Powiatu Powiatu Kolskiego, podczas wczorajszej sesji, zabezpieczyli w budżecie środki finansowe na remont ulicy Konopnickiej w Kole, wprowadzając do planu finansowego nowe zadanie pn. „Remont nawierzchni ulicy Konopnickiej w Kole”.

Inwestycja ma na celu połączenie dwóch odcinków ulicy Staffa, tj. odcinka zrealizowanego przez kolski samorząd miejski w 2016 roku oraz odcinka, który obecnie jest realizowany. Zarząd Powiatu Kolskiego, wychodząc naprzeciw realizacji tej inwestycji, podjął decyzję o remoncie odcinka skrzyżowania ulic Konopnickiej z ulicą Staffa w taki sposób, aby mieszkańcy poruszający się ul. Staffa mogli cały jej odcinek pokonać na nowej utwardzonej nawierzchni. – Od początku naszej kadencji staramy się wpisywać w potrzeby mieszkańców powiatu kolskiego oraz reagować na takie właśnie sytuacje, jak ta przy zbiegu ulic Staffa i Konopnickiej. Z naszego punktu widzenia jako zarządcy dróg powiatowych celem jest, aby w nawierzchni nie było dziur uniemożliwiających jazdę i doprowadzających do szkód w samochodach. Droga musi być bezpieczna dla jej użytkowników. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, jako nasza jednostka, stara się w swojej działalności uwzględniać właśnie te czynniki i podejmować działania, aby wystąpienie niekorzystnych zjawisk jak te w omawianej sytuacji zbiegu Konopnickiej i Staffa, nie doprowadzała do obniżenia bezpieczeństwa i wygody ruchu – powiedział starosta Robert Kropidłowski.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kole