Rada Gmina w Kole przyjęła do realizacji budżet na 2021 rok

0
171

Rada Gminy w Kole zatwierdziła i przyjęła do realizacji budżet na 2021 rok. Po stronie dochodów wynosi on 36 977 636 złotych, a po stronie wydatków – 38 370 770 złotych. Na inwestycje samorządowcy zaplanowali 4 704 134 złote. Deficyt w kwocie nieco ponad 1,3 mln złotych zostanie pokryty m.in. kredytem długoterminowym.

Podczas prezentacji projektu uchwały budżetowej, wójt Mariusz Rybczyński zwrócił uwagę, iż ma świadomość, że potrzeby są dużo większe, ale budżet na 2021 rok to spore wyzwanie dla finansów publicznych.Chciałbym, aby był on jak najbardziej bezpieczny z punktu widzenia finansowego. Staramy się o różne środki zewnętrzne, by gminie ulżyć w wydatkach inwestycyjnych, a mieszkańcom zapewnić realizację jak największej liczby potrzeb. Trzeba jednak pamiętać, że żyjemy w okresie pandemii i to też jest dla nas dużym wyzwaniem. Czas wymaga od nas z jednej strony odważnych, a z drugiej strony rozważnych decyzji mówił włodarz, który zaprezentował też zakres działań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 rok.

Wśród kilkunastu zadań majątkowych są m.in. rozbudowa sieci wodociągowej we Wrzącej Wielkiej, która aktualnie jest jedną ze starszych na terenie gminy Koło, budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Powierciu, zmiana pokrycia dachowego i wykonanie grzewczej instalacji gazowej w budynku komunalnym pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej w Dzierawach, budowa drogi gminnej Wrząca Mała – Dorobna, przebudowa sal gimnastycznych w szkołach w Powierciu, Sokołowie oraz Wrzącej Wielkiej, budowa oświetlenia drogowego w gminie, zagospodarowanie miejsca rekreacji w Kiełczewie Górnym oraz rozbudowa przedszkola w Powierciu. Co ważne, i na co zwrócił uwagę nie tylko włodarz, zdecydowana większość przedsięwzięć jest dofinansowana środkami zewnętrznymi. Aktualnie gmina na zaplanowane przedsięwzięcia ma już pozyskane 3 600 000 złotych dotacji, zatem, co też podkreślił przewodniczący Władysław Włodarczyk świadczy to o dużej umiejętności naszych władz w sięganiu po pieniądze z różnych źródeł finansowania.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2021 rok.

Wszystkie komisje stałe także nie miały zastrzeżeń. – Budżet gminy Koło został skonstruowany z zachowaniem zasady równowagi finansowej – podsumował przewodniczący komisji budżetu i finansów Radosław Małecki, także podkreślając sukces w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

W ostatecznym głosowaniu wszyscy radni przyjęli budżet z zaproponowanej formie.

Sesja Rady Gminy w Kole i cała dyskusja nad budżetem: https://www.youtube.com/watch?v=kl-JSHDVeLw&t=4482s

zdjęcie: print screen transmisji sesji Rady Gminy w Kole