Ponad 10 milionów złotych na lokalne drogi w powiecie kolskim

0
143

Opublikowane zostały listy inwestycji, które otrzymały wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych).  Na dwóch listach – powiatowej i gminnej – znajduje się sześć zadań, które realizować będzie Powiat Kolski, miasto Koło oraz gminy Grzegorzew i Kłodawa. Ich łączna wartość to 10 278 796,04 złotych.

Dwa przedsięwzięcia – do kwietnia 2022 roku – przeprowadzi Powiat Kolski, który łącznie zyskał 6 959 008,49 złotych. Pierwszą inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz – Dziwie – Nowa Wieś Wielka – etap 1. o długości 3,347 km. Całkowita wartość inwestycji to 6 992 404,18 zł, deklarowany wkład własny – 2 097 721,25 zł, a przyznane dofinansowanie to 4 894 682,93 złotych. Drugie zadanie to przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku Rdutowa o długości 2,197 km. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 949 036,52 zł, deklarowany wkład własny – 884 710,96 zł, a przyznane dofinansowanie – 2 064 325,56 złotych.

Na gminnej liście są 4 zadania z trzech samorządów z terenu powiatu kolskiego. Gmina Grzegorzew otrzymała wsparcie na przebudowę ulic Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie na odcinku 0,395 km. Całkowita wartość inwestycji wynosi 993 078,80 zł, deklarowany wkład własny gminy – 198 615,76 zł, a przyznane dofinansowanie – 794 463,04 zł, czyli 80 procent całości. Gmina Kłodawa będzie budować ulicę Polną w Kłodawie na odcinku 0,728 km. Całkowita wartość inwestycji to 1 955 475,67 zł, deklarowany wkład własny gminy – 586 642,70 zł, a przyznane dofinansowanie – 1 368 832,97 zł, czyli 70 procent wartości.

Dwie inwestycje przeprowadzi kolski samorząd miejski. Pierwszą jest budowa ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego o długości 0,244 km. Całkowita wartość inwestycji wynosi wynosi 1 644 496,40 zł, deklarowany wkład własny gminy – 822 248,20 złotych i tyle samo przyznane dofinansowanie.

Drugą, także dofinansowaną w 50 procentach miejską inwestycją, jest budowa ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole na odcinku 0,168 km. Całkowita wartość inwestycji opiewa na 668 486,67 zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 334 243,34 złotych.

Łącznie samorządy gminne otrzymały 3 319 787,55 złotych. Wszystkie zadania będą zrealizowane w 2021 roku.

Pełna lista zadań z Wielkopolski: https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-2021/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-z-funduszu-drog-samorzadowych

zdjęcie: ulica Polna w Kłodawa, źródło: UMiG w Kłodawie