Podczas obrad radnych gminy Koło o nowym wozie dla OSP we Wrzącej Wielkiej i nie tylko

0
94

O najważniejszych wydarzeniach, jakie miały miejsce od poprzedniego posiedzenia radnych, podczas październikowej sesji Rady Gminy w Kole mówił wójt Mariusz Rybczyński. Wśród informacji, jakie przekazał, były m.in. te dotyczące dofinansowania, jakie samorząd otrzymał z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dotacji wynosi 8 912 500 złotych, z której 6 412 500 złotych skierowane zostanie na przebudowę i budowę 7 odcinków dróg gminnych, a 2 500 000 złotych na rozbudowę przedszkola w Powierciu. Kolejne pozyskane środki sprawiły, że pula funduszy zewnętrznych na to przedsięwzięcie wzrosła do 5 mln złotych. Placówka ma być gotowa we wrześniu 2023 roku, a drogi gminne będą modernizowane w przyszłym roku.

Bardzo dobrą wiadomością jest ta o zakupie nowego wozu strażackiego dla OSP we Wrzącej Wielkiej. Jego zakup został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 400 000 złotych. Zgodnie z decyzją samorządowców auto z Wrzącej Wielkiej trafi do OSP Ochle, natomiast auto z OSP Ochle trafi do OSP w Leśnicy. Jak zapowiedział wójt Mariusz Rybczyński, nie jest to jego ostatnie słowo w kwestii pomocy druhom ochotnikom.

Wystąpienie wójta i cale posiedzenie Rady Gminy w Kole: https://transmisjaobrad.info/videos/4318/xxxv-sesja-rady-gminy-w-kole

źródło i plansze: Mariusz Rybczyński-Wójt Gminy Koło/FB